Формування національної мовної особистості учня на уроках української мови в середніх (старших) класах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи формування національної мовної особистості учня на уроках української мови в середніх / старших классах 5

1.1. Наукові підходи до вивчення проблеми формування національно-мовної особистості 5

1.2. Дослідження підручників з української мови, що спрямовані на формування національної мовної особистості 5

Розділ 2. Реалізація засобів, методів, які спрямовані на формування національної мовної особистості на уроках української мови в середніх / старших класах 5

Висновки 5

Список використаної літератури 5

Додатки 5

Вступ

В умовах становлення української держави патріотичному вихованню належить пріоритетна роль. Наша Україна – молода держава, що перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового громадянського суспільства на основі європейських стандартів.

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати в учнівської молоді громадянсько-активні, соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, передусім, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо української держави.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що національне виховання є важливим складником формування свідомої, вольової, інтелектуальної особистості. Патріотизм – це основа, головний критерій оцінки громадянськості, ступінь її розвиненості. Його змістом є почуття любові до Вітчизни, до України, відданість їй, народу, гордість за його минуле і сучасне, прагнення захистити його інтереси. Тому, актуальними сьогодні є думки І. Огієнка та В. Сухомлинського про те, що до найважливіших ознак нації належить рідна мова, а з нею витворена культура, яка стає душею нації, її духом. Зокрема, В. Сухомлинський зазначав, що в руках педагога слово є могутнім виховним засобом, яке здатне піднести, звеличити людину в її власних очах, утвердити її патріотичну свідомість і громадянську гідність, на все життя відкрити в її серці невичерпні й вічні джерела любові до своїх предків [25, с. 301]. Наприклад, у працях сучасних українських дослідників В. Андрущенка, І. Беха, М. Коноха, В. Корженка, В. Кременя, М. Култаєвої, В. Лугового, В. Лутая, І. Надольного, І. Радіонової висвітлюється проблеманаціонально-патріотичного виховання з філософсько-антропологічними акцентами. Вчені зазначають, що виховання – це необхідна форма вдосконалення особистості, яка ґрунтується на основі засвоєння нею матеріальних і духовних пластів культури, це потужний чинник формування національної еліти та цінностей державотворення. У процесі виховання засобами переконання, стимулювання, спонукання утверджуються та посилюються суспільно значущі цінності та ціннісні орієнтації [1, с. 144]. Проблемі національного виховання також призначені праціпедагогів та лінгводидактів А. Богуш, Н. Голуб, С. Максимюка, Л. Мацько, О. Савченко, А. Фасолі та багатьох ін.

Методологічною основою дослідження є праці провідних педагогів: Беха І. Д., Буслаєва Ф. І.,Виноградова В.В., Мацько Л. І.,Пентилюк М. І. Сухомлинського В. О.,Будагарова Р. А.,ГоликС.О. та ін.

Мета дослідження – дослідити особливості формування національної мовної особистості учня на уроках української мови в середніх / старших класах.

Досягненняцієї мети передбачає вирішення таких завдань:

1. Проаналізувати лінгвістичну, педагогічну, психологічну й методичнулітературу з проблеми дослідження.

2. Дослідити наукові підходи до вивчення проблеми формування національно-мовної особистості учнів на уроках з української мови.

3. Дослідити підручники та програми з української мови, що спрямовані на формування національної мовної особистості.

4. Укласти систему вправ, які сприяютьвиробленню в учнів патріотичних почуттів.

Об’єкт дослідження – формування національної мовної особистості на урокахукраїнської мови в середніх / старших класах.

Предмет дослідження: особливості процесу формування мовної національної свідомості; дослідження та встановлення найдоцільніших та найефективніших засобів (вправ, завдань, методів) формування національної особистості в учнів в середніх / старших класах.

Методи дослідження: узагальнення науково-методичної інформації з досліджуваної проблеми, вивчення передового педагогічного досвіду.

Наукова новизна дослідження полягає у теоретичному й практичномуобґрунтуванні важливості формування національно-свідомої мовної особистості.

Теоретичне значення дослідженнявизначається тим, що дібрано методи, прийоми й засоби навчання, спрямовані на підвищення рівня національної свідомості, патріотичних почуттів; досліджено історію питання щодо формування національної мовної особистості.

Практична цінність роботи полягає в тому, що укладено систему вправ і завдань, яка сприятиме формуванню в школярів патріотичних почуттів.


Закрити

Формування національної мовної особистості учня на уроках української мови в середніх (старших) класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.