Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 5

1.1. Поняття про фізичні якості та їх розвиток 5

1.2. Характеристики основних фізичних якостей 8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ 16

2.1. Загальні правила розвитку фізичних якостей. Сприятливі періоди розвитку основних фізичних якостей 16

2.2. Особливості методики розвитку основних фізичних якостей у молодших школярів 20

2.3. Особливості методики розвитку основних фізичних якостей в учнів середнього і старшого шкільного віку 24

2.4. Контроль за станом розвитку фізичних якостей 35

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Фізичне виховання учнів є невід’ємною частиною всієї навчально-виховної роботи школи і займає важливе місце у підготовці учнів до життя та суспільно корисної праці.

Робота з фізичного виховання в школі відрізняється великим різноманіттям форм, які вимагають від учнів прояву організованості, ініціативи, що сприяє вихованню організаційних навичок, активності, винахідливості. Здійснюване в тісному зв’язку з розумовим, моральним, естетичним вихованням і трудовим навчанням, фізичне виховання сприяє всебічному розвитку школярів.

Фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, зумовлену їх анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, а також пристосуванням до нових умов. З початком навчання значно зростає обсяг розумової праці дітей і відчутно обмежується їх рухова активність, можливість перебувати на відкритому повітрі. У зв’язку з цим правильне фізичне виховання в молодшому шкільному віці є не тільки необхідною умовою всебічного гармонійного розвитку особистості учня, але і дієвим чинником підвищення його розумової працездатності.

Разом з тим, не зважаючи на те, що у науково-методичній літературі є достатньо даних з питань покращення фізичної підготовленості учнів початкових класів, ефективний вибір методик, адекватний підбір засобів для розвитку сили і витривалості та раціональна організація навчального процесу учнів початкових класів в умовах двох (а в перспективі, або подекуди трьох ) уроків фізичної культури на тиждень ще мало вивченні та потребують подальшого наукового обґрунтування. Вирішення цієї проблеми дозволить не тільки удосконалити процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, але і забезпечить більш ефективну їх фізичну підготовленість. Все це зумовлює актуальність і доцільність наукового пошуку подальшого удосконалення розвитку фізичних якостей учнів початкових класів.

Об’єкт дослідження − навчально-виховний процес фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження − зміст, форми та методи розвитку фізичних якостей школярів під час навчального процесу з фізичного виховання.

Мета курсової роботи: дослідити особливості фізичного виховання школярів, зокрема особливості методики вдосконалення фізичних якостей.

Завдання дослідження:

розкрити поняття фізичних якостей та особливості їх розвитку;

дати характеристику основних фізичних якостей;

розкрити методику розвитку фізичних якостей у дітей шкільного віку;

визначити засоби та методи контролю за станом розвитку фізичних якостей.

Методи дослідження. Для вирішення обумовлених завдань нами було використано такі методи дослідження: вивчення та узагальнення літературних джерел; вивчення документальних матеріалів; узагальнення практичного досвіду; педагогічні спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Особливості розвитку фізичних якостей у школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.