Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ НОТНОЇ ГРАМОТИ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5

1.1. Поняття нотної грамоти 5

1.2. Форми та методи навчання нотної грамоти учнів початкової школи 8

Висновки до 1 розділу 20

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З НОТНОЇ ГРАМОТИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 21

2.1. Інтегрований підхід до викладання нотної грамоти в початковій школі 21

2.2. Дидактичний матеріал для вивчення нотної грамоти на уроках музичного мистецтва у молодших класах 27

Висновки до 2 розділу 34

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З ЕЛЕМЕНТАМИ НОТНОЇ ГРАМОТИ 35

Висновки до 3 розділу 44

ВИСНОВКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47

ДОДАТКИ 49

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах сьогодення дедалі більшої актуальності набуває проблема естетизації навчально-виховного процесу, яка передбачає включення школяра у навчальну діяльність музично-естетичного змісту, що забезпечує цілісність і пріоритетність естетичного розвитку дитини в умовах школи. Використання в естетичному вихованні учнівської молоді здобутків національної музичної культури сприяє формуванню у дітей прагнення пізнати естетичні вартості українського народу та інших народів світу.

Чільне місце в розвитку особистості відводиться естетичному вихованню молодого покоління засобами музичного мистецтва, які формувалися на ґрунті народної педагогіки в загальноєвропейському контексті. Важливою умовою засвоєння особистістю освітнього досвіду є її участь у музичній діяльності. Естетичні почуття, народжені в процесі виконання і сприймання музичних творів, служать вагомим чинником духовного збагачення через усвідомлення та засвоєння змісту цих творів.

Музична грамота розглядається як складова частина багатогранного поняття музична грамотність, під якою розуміється здатність сприймати музику як живе, образне мистецтво, породжене життям і нерозривно з ним пов’язане; здатність відчувати внутрішній зв’язок між характером музики і характером її виконання; здатність сприймати музику емоційно й осмислено, критично оцінюючи її, виявляючи добрий смак. Рівень музичної грамотності не перебуває у прямій залежності від ступеня засвоєння музичної (нотної) грамоти, хоча й передбачає її знання.

Вивчення нотної грамоти доцільно підпорядковувати орієнтації на поступове систематичне виховання слухових уявлень учнів, музично-ритмічного почуття, навичок співу по нотах. При цьому вивчення нотної грамоти не є самоціллю і органічно включається в урок під час розучування пісень та слухання музики.

Об’єкт дослідження – система музичного виховання учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл.

Предмет дослідження – особливості методів, форм і засобів навчання учнів початкових класів основ нотної грамоти.

Мета роботи – вивчити і проаналізувати основні підходи, форми і методи вивчення нотної грамоти учнями молодших класів.

Відповідно до мети роботи були визначені наступні завдання дослідження:

з’ясувати сутність поняття нотної грамоти та його складові;

дослідити форми та методи навчання нотної грамоти учнів початкової школи;

визначити ефективні методи та прийоми формування знань з нотної грамоти у молодших школярів;

розробити уроки музичного мистецтва для початкової школи з елементами вивчення нотної грамоти.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань нами було використано методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Ці методи сприяли осмисленню суті музичного виховання, розкриттю теоретичних засад формування нотної грамоти.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Закрити

Формування знань з нотної грамоти у дітей молодшого шкільного віку на уроці музики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.