Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. РОДИННІ ТРАДИЦІЇ - ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Родинне виховання як об’єкт педагогічних досліджень 5

1.2. Особливості сімейного виховання дошкільників в сучасних умовах 11

1.3. Родинні традиції, свята і обряди у формуванні особистості дитини 16

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 23

2.1. Діагностика впливу родинних традицій на виховання дошкільників 23

2.2. Методика використання родинних традицій у виховному процесі у ДНЗ 26

2.3. Аналіз результатів дослідження 32

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сім’я являє собою систему, що має риси соціального інституту і малої соціальної групи. Для дошкільника сім’я є першим суспільним середовищем. Саме сім’я була, є і завжди буде найважливішим середовищем формування особистості і найголовнішим інститутом виховання.

Головним фактором сімейного виховання вважається його емоційний, інтимний характер, заснований на родинних почуттях і виражається в любові до дітей. Стійкість, сталість виховних впливів на дітей з боку всіх членів родини - це основні чинники, які відрізняють сім’ю від інших інститутів.

Сім’я формує норми і традиції. Сімейні традиції акумулюють родовий досвід соціального розвитку, фіксують минуле і сьогодення сім’ї, забезпечують стійкість відносин, впорядковують і структурують їх.

Система сімейного виховання останнім часом зазнає значних змін. Відомо, що стан сучасної сім’ї обумовлено рядом негативних факторів, сталося руйнування статусу сім’ї, навіть у зовнішньо цілком благополучних сім’ях відсутнє взаєморозуміння між подружжям, дітьми та батьками.

Крім того, далеко не всі освітні установи приділяють належну увагу вдосконаленню виховного процесу, вибудовування на належному рівні відносин з родиною. Внаслідок цього відбувається відчуження сім’ї від освітніх установ, педагогів - від сім’ї, родини - від інтересів творчого і вільного формування особистості дитини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволяє зазначити, що над проблемою родинного виховання дітей на основі народних традицій, звичаїв та обрядів працювало багато педагогів, етнографів, істориків, це зокрема праці, в яких розкрито особливості виховання дітей у традиційній українській сім’ї, М. Грушевський, Б. Грінченко, І Огієнко, Г Сковорода, В. Сухомлинського, С. Русова. Важливі питання теорії і методики української родинної педагогіки висвітлюються в працях Г. Ващенка, М. Стельмаховича, О. Вишневського, О. Духновича, Є. Сявавко.

Об’єкт дослідження: процес формування особистості дошкільників.

Предмет дослідження: сімейні традиції як засіб формування особистості дошкільників.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив сімейних традицій на виховання та формування особистості дошкільників.

Завдання дослідження:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- Розкрити особливості родинного виховання, як об’єкта педагогічних досліджень;

- Визначити особливості сімейного виховання дошкільників в сучасних умовах;

- Розкрити педагогічний потенціал сімейних традицій і звичаїв у процесі формування особистості дошкільників;

- Провести дослідно-експериментальне дослідження впливу родинних традицій на виховання дітей дошкільного віку та зробити відповідні висновки.

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що формування особистості дошкільників в сім’ї буде ефективним, якщо виховання спирається на традиції народу та використовується особистий приклад батьків щодо дотримання сімейних традицій.

Для вирішення поставлених завдань будуть використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; діагностичні (спостереження, анкетування, бесіда, педагогічний експеримент, статистичні методи обробки даних).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Роль родинних традицій у вихованні дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.