Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5

1.1. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 5

1.2. Особливості розвитку творчих здібностей у дошкільників 9

1.3. Образотворче мистецтво та його вплив на розвиток творчості дошкільників 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 20

2.1. Визначення рівня розвитку творчих здібностей у дітей середнього дошкільного віку 20

2.2. Методика розвитку творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку на заняттях образотворчого мистецтва 25

2.3. Аналіз результатів дослідження 36

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Творчі здібності - далеко не новий предмет дослідження. Проблема людських здібностей викликала величезний інтерес людей за всіх часів, однак у минулому в суспільства не виникало особливої потреби в оволодінні знаннями про творчість людей. Таланти з'являлися ніби самі собою, стихійно створювали шедеври літератури і мистецтва, робили наукові відкриття, винаходили, задовольняючи тим самим потреби людської культури. У наш час ситуація докорінно змінилася, життя в епоху науково-технічного прогресу стає все різноманітнішим і складнішим, і потребує від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації й адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем.

Дошкільне дитинство – це особливий вік, коли дитина відкриває для себе світ, коли відбуваються значні зміни у всіх сферах її психіки: когнітивній, емоційній, вольовій і які виявляються в різних видах діяльності: комунікативній, пізнавальній, перетворювальній. Це вік, коли з’являється здатність до творчого вирішення проблем, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

У системі освіти творчі можливості, закладені в кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Дошкільний вік закладає підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначає сталий напрямок цього процесу. Креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання та розвитку творчої активності, де педагог і дитина мають сприяти умовам для самореалізації, прагнуть отримати творчий продукт інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

Питання творчого розвитку дитини на сучасному етапі продовжують залишатися актуальними і цікавими для дослідників. Різні аспекти творчого розвитку особистості висвітлені в роботах Л.С. Виготського, Б.М. Теплова, В.В. Медушевського, О.С. Газмана і багатьох інших учених. Розвиток різних напрямів дитячої творчої діяльності представлені в дослідженнях Б.М. Йєменського, В.А. Льовіна, Н.А. Ветлугиної, Т.С. Комарової, Н.П. Сакуліной, Е.А. Флеріной.

Об'єкт дослідження – діти дошкільного віку.

Предмет дослідження - педагогічний процес, а саме процес розвитку творчих здібностей у дошкільному віці.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови повноцінного розвитку творчої особистості дошкільника через організацію навчально-виховного процесу в умовах ДНЗ.

Завдання дослідження:

- розглянути психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку;

- розкрити особливості розвитку творчих здібностей у дошкільників;

- визначити вплив образотворчого мистецтва на розвиток творчості дошкільників

- провести експериментальне дослідження розвитку творчості дошкільників на заняттях образотворчого мистецтва

- розробити методику розвитку творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку на заняттях образотворчого мистецтва та перевірити її ефективність.

Методи дослідження. У даній курсовій роботі ми застосовували наступні методи науково-педагогічного дослідження: вивчення, аналіз і узагальнення літературних джерел по даній темі, діагностика творчих здібностей дітей, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Розвиток творчих здібностей у дошкільному віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.