Зміст

Вступ 

І. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання 

ІІ. Використання методу проектування і конструювання на уроках трудового навчання 

ІІІ. Зразок творчого проекту «Виготовлення совка для шкільної майстерні» 

IV. Зразок творчого проекту на тему:

Садово-городній інвентар «Сапка-кішка» 

V. Гра як шлях розвитку проектної технології у навчально-виховному процесі трудового навчання

VІ. Школа в ринкових умовах 

Висновки 

Література 

Додаток

Вступ

Увагу вчителя завжди привертали як зміст освіти, так і методика навчання. Особливо актуальними є ці питання зараз, коли здійснюється перехід до нового змісту і структури загальної середньої освіти. Водночас перед освітою постали нові масштабні завдання: модернізація навчального процесу, впровадження інноваційних освітніх технологій і, головне - ставлення до дитини як особистості, що не лише готується до майбутнього життя, а вже тепер реалізує себе у пізнавальній діяльності, має свої інтереси, потреби, особливості розвитку.

В освітній галузі «Технологія» широко застосовується метод проектів. Його основою є комплексний проект, який формує у школярів загально навчальні вміння, основи технологічної грамоти, культуру праці. Він спрямований на оволодіння учнями способів перетворення матеріалів, енергії, інформації та технологій їх обробки.

Метод проектів дає змогу активно розвивати в учнів основні види мислення, творче мислення, творчі здібності, прагнення самому створити, усвідомити себе творцем під час роботи з «неслухняними інструментами», «розумними конструкціями», «технологічними системами». В учнів має виробитись і закріпитись звичка до аналізу споживчих, економічних, екологічних і технологічних ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних матеріальних можливостей, уміння вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об'єкта проектної діяльності, який би відповідав вимогам дизайну.

Метод проектів, як технологія, включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових проблемних методів, творчих за своїм змістом.

Проектна діяльність є тією якісною основою, яка може реалізувати гуманістичний підхід до навчання, оскільки сприяє формуванню розкріпаченої творчої особистості, діяльність якої вже в цьому віці спрямована на впровадження власних ідей, перетворення навколишнього середовища (виготовлення моделей, конструкцій, пристосувань), виходячи з різних потреб на основі своїх можливостей.

Метод проектування забезпечує загальну ігрову основу навчання, сприяє формуванню творчо спрямованої особистості в умовах збереження емоційного і фізичного благополуччя, є одним з інноваційних методів навчання.


І. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання

Дослідження науковців засвідчили, що творчість - це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні методи або прийоми, володіння якими дозволило б більш ефективно займатися винахідництвом чи проектуванням технологічних об'єктів.

Серед розроблених ученими методів творчої діяльності найбільш ефективними і відомими в сучасній літературі з питань технічної творчості є: метод мозкового штурму, морфологічний аналіз, метод фокальних об'єктів, метод фантазування, метод зразків тощо. В основу цих технологій покладена творча діяльність учнів, зорієнтована на вільний вибір ними об'єкта проектування.

Метод мозкового штурму

Мозковий штурм спонукає учнів активізувати уяву і творчість, дає змогу вільно висловлювати свої думки. Відповідно, учні можуть реально оцінити (обговорити з учителем і товаришами) свої можливості і вибрати для виготовлення такий проект, який буде цікавим і одночасно посильним для виконання.

На початку вчитель повинен пояснити дітям мету і ознайомити з правилами проведення методу. Учні мають зрозуміти, що це не лише гра, а й навчальна вправа: мета мозкового штурму в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу.

Метод фантазування

Під методом фантазування розуміють такий спосіб спільної діяльності учнів та учителя, коли досягається уявлення неіснуючого образу об'єкта, який функціонує і вирішує поставлену проблему. Головною умовою методу фантазування є відсутність будь-яких обмежень, правил, постулатів, логічного та критичного мислення.

Процес створення фантастичних ідей можна представити у вигляді такої структури:

Постановка проблеми.

З'ясувати і чітко сформулювати причини, що заважають розв'язку проблеми.

Припущення фантастичних умов, за яких зникають негативні чинники.

Заміна фантастичних умов на реальні.

Відтворення з якнайбільшою кількістю деталей і уточнень об'єкта або процесу, який реально функціонує, за відсутності негативних чинників: форми, будови, принципу дії тощо.

Метод зразків

Суть цього методу полягає у тому, що учитель допомагає школярам віднайти в журналах, каталогах та інших технічних виданнях зразки об'єктів і пропонує порівняти знайдені зразки з існуючими об'єктами технологічної діяльності людини. На основі порівняння виявляють технологічні суперечки між знайденими зразками та реальними об'єктами і розробляють послідовність дій щодо їх усунення.

Під час використання цього методу вчителю варто дотримуватися і вимог: завчасно підготувати об'єкт проектування, над яким працюватимуть діти, - підготувати літературу або зразки об'єктів, які будуть зразком, визначити суперечності, які усуватимуть учні на уроці.

Метод фокальних об'єктів, винайдений американським ученим Вайтингом. Об'єкт, який вдосконалюють за допомогою цього методу називають фокальним , оскільки його ставлять у центр уваги (фокус). Суть й ґрунтується на перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на фокальні об'єкти, внаслідок чого отримують незвичні поєднання, котрі дають зміст подолати психологічну інерцію.

Послідовність застосування методу фокальних об'єктів така:

вибір фокального об'єкта;

вибір 3-4 випадкових об'єктів;

складання списків ознак випадкових об'єктів;

генерування ідей шляхом приєднання до фокального об'єкт ознак випадкових об'єктів;

розвиток сполучень шляхом вільних асоціацій;

оцінка отриманих ідей і відбір корисних розв'язків.Метод створення образу ідеального об'єкта

Суть методу створення образу ідеального об'єкта можна подати у вигляд таких етапів:

чітке формулювання завдання (постановка проблеми);

визначення властивостей або параметрів, якими повинен володіти об'єкт;

образне моделювання об'єкта з відповідним набором якостей, що дають змогу розв'язати поставлену задачу;

схематичне або художнє перенесення даного образу на папір.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи розвитку навичок проектної діяльності на уроках трудового навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.