Основні принципи навчання природознавства та їх реалізація в навчально-виховному процесі з природознавства в початкових класах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5

1.1. Дидактичні принципи навчання природничих дисциплін у педагогічній спадщині О.Я.Герда 5

1.2 Принципи підбору змісту й побудови шкільного курсу природознавства 13

1.3. Принцип систематичності і послідовності 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВАНОМУ ПРОЦЕСІ 19

2.1. Реалізація принципу наочності в курсі природознавства початкової школи 19

2.2. Використання народознавчого принципу в курсі «Природознавство» 23

2.3 Принцип формування екологічного мислення - виховний аспект 25

2.4. Естетичне виховання учнів початкових класів в процесі вивчення природознавства 30

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасні соціальні перетворення в Україні сприяють відродженню духовності, національної культури, зумовлюють необхідність пошуку нових засобів навчання та виховання дітей і молоді, реформування національної системи освіти.

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Завдання курсу природознавства розкривають дві сторони навчального процесу, які органічно переплітаються - навчання й виховання. На сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових класах не обмежується формуванням у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства покликані виховувати у школярів повагу до праці, людей праці, формувати в них певні трудові вміння і навички. Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища як важливого фактора існування людини.

Вдало використані вчителем засоби навчання на уроках природознавства сприяють розвитку в учнів початкових класів уміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати. Вони формують навички проведення нескладних дослідів, вирощування рослини, догляду за дрібними тваринами, а також сприяють реалізації основних дидактичних принципів.

Зміст навчального матеріалу з природознавства зумовлюється принципами науковості й доступності, систематичності і послідовності навчання, зв’язку навчання з життям, а також специфічними для природознавства принципами: екологічним, краєзнавчим, українознавчим, планетарним, фенологічним.

Темі дослідження принципів навчання природознавства присвячені дослідження таких педагогів, як: М.М. Скаткіна, І.Д. Звєрєва, О.Я. Савченко, Т.М. Байбари, О.А. Біди, О.М. Варакути, В.П. Горощенка, Л.К. Нарочної, К.П. Ягодовського та інших.

Об’єктом дослідження є процес навчання природознавства у початковій школі.

Предмет дослідження – основні принципи навчання природознавства у початкових класах.

Метою курсової роботи теоретичне обґрунтування проблеми реалізації основних принципів навчання природознавства у навчально-виховному процесі в початкових класах.

Для досягнення мети розв’язувались такі завдання дослідження:

- дослідити дидактичні принципи навчання природничих дисциплін у педагогічній спадщині О.Я.Герда;

- розкрити принципи підбору змісту й побудови шкільного курсу природознавства;

- визначити принцип систематичності і послідовності;

- обґрунтувати реалізацію принципу наочності, народознавчого принципу та принципу формування екологічного мислення в курсі природознавства початкової школи;

- розкрити можливості уроків природознавства в естетичному вихованні учнів початкових класів.

Методи дослідження. Для розв’язання усіх поставлених завдань використовувався теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Основні принципи навчання природознавства та їх реалізація в навчально-виховному процесі з природознавства в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.