Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ ІГРАШОК 6

1.1. Аналіз психолого-педагогічних джерел, пов’язаних з даною темою 6

1.2. Національно-патріотичне виховання дітей у дошкільному закладі 10

1.3. Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 14

Висновки до першого розділу 18

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ 20

2.1. Стан досліджуваної проблеми у практиці дошкільних навчальних закладів 20

2.2. Технології застосування народної іграшки в педагогічному процесі сучасного дошкільного навчального закладу 27

Висновки до другого розділу 34

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Справжнє виховання не може існувати в «чистому вигляді», тобто поза традиційною культурою певної нації. Всі найвидатніші педагоги світу визнавали, що виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів.

Сучасна система виховання спрямована на формування розвиненої особистості, наділеної національною свідомістю, гідністю і прагненням зберегти й примножувати національну культуру. На думку вчених, саме «в середовищі національної культури і з використанням надбань традиційної народної педагогіки можливе успішне розв’язання проблеми формування особистості дитини».

Залучати дітей до культурних цінностей народу необхідно з дошкільного віку. Відомо, що «світогляд особистості, розвиток у неї високої духовності, творчого розуму й моральних якостей формується на основі почуттів та емоцій». Тому особливого значення у вихованні дітей дошкільного віку на основі народної творчості набуває народна іграшка – «найдоступніший емоційний засіб народної педагогіки».

У «Концепції дошкільного виховання в Україні» підкреслюється, що народна іграшка та гра з нею є важливими засобами національного виховання.

Народна іграшка – витвір специфічний. Своєю простотою й досконалістю, витонченістю форм, різноманітністю використаних природних матеріалів, образністю й естетичною довершеністю українська іграшка розвиває духовний світ дитини, пробуджує відчуття рідного коріння. Українська народна іграшка несе дітям цілком доступні знання про працю, відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. Використання народної іграшки в дитячому садку, сім’ї урізноманітнює ігрову діяльність дітей, збагачує, розширює сферу пізнання дитиною світу і свого народу, розвиває традиційні для національної, господарської, побутової культури навички.

На значущість народної іграшки у вихованні підростаючого покоління вказували С.Ф. Русова, Ю.А. Аркін, А.П. Усова, Е.О. Фльоріна, А.С. Макаренко. На думку О. Кузіної, народна іграшка – «стародавній вид народного мистецтва, виразник національної культури».

Тому тему дослідження вважаємо актуальною для педагогічної теорії і практики.

Об’єкт дослідження: процес національного виховання дітей дошкільного віку засобами народної іграшки.

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови використання народної іграшки у процесі національного виховання дітей дошкільного віку.

Мета курсової роботи - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного використання народної іграшки у національному вихованні дітей дошкільного віку.

Для досягнення поставленої мети, нам необхідно вирішити наступні завдання:

проаналізувати стан дослідження проблеми впливу народної іграшки на виховний процес дітей дошкільного віку в науковій літературі;

охарактеризувати опорні поняття з теми дослідження: «народна іграшка», «виховання дітей дошкільного віку», «засіб виховання»;

розкрити специфіку народної іграшки як засобу виховання дітей дошкільного віку;

проаналізувати педагогічні умови використання народної іграшки у вихованні дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: дослідження проводяться за допомогою таких методів – теоретичний аналіз наукової, педагогічної та методичної літератури з досліджуваної теми, педагогічне спостереження, бесіда, узагальнення досвіду вихователів дошкільного закладу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

Організація та проведення дослідження. Базою дослідно-експериментальної роботи виступив дошкільний навчальний заклад «№624» Залізничного району міста Києва. 

Закрити

Народна іграшка як засіб національного виховання дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.