Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Сутність поняття «образотворча грамота» 5

1.2. Місце уроків образотворчого мистецтва в початковій школі у вихованні школярів 6

1.3. Формування навичок образотворчої грамоти молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва 9

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ОСНОВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ 14

2.1. Формування уявлень у молодших школярів про види і жанри образотворчого мистецтва 14

2.2. Основні етапи роботи над малюнком 19

2.3. Формування поняття про колір та його властивості у молодших школярів 22

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

ДОДАТКИ 32

ВСТУП

Актуальність теми. Образотворча діяльність - одна з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості. Вона є унікальним засобом особистісного розвитку дитини, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Саме під таким кутом зору слід розглядати і уроки візуального (образотворчого) мистецтва в школі.

Згідно з сучасною концепцією формування мистецтвознавчих знань і вмінь, мета художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи передбачає формування особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток загальних та спеціальних здібностей, художньо-образне мислення, стимулювання творчого потенціалу особистості. Першочергову роль у цих процесах відіграє формування на уроках образотворчого (візуального) мистецтва як у початковій, так і в основній школі, первинних елементів образотворчої грамоти.

Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості - первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистого розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

Актуальність дослідження проблеми творчого розвитку молодших школярів зумовлена такими факторами: по-перше – потреба у зростанні творчих ресурсів дитини в умовах глобалізації суспільства; по друге – необхідність активізації творчої активності у всіх сферах конструктивної діяльності у зв’язку з прискоренням розвитку всіх сфер духовного і матеріального виробництва в суспільстві; по-третє – провідна роль творчості як суб’єктивного й об’єктивного факторів розвитку загальної і, зокрема, художньої культури самої особистості учня.

Об’єкт дослідження – знання та уявлення учнів про образотворче мистецтво та його основні елементи в початковій школі.

Предмет дослідження – процес формування основ образотворчої грамоти молодших школярів.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати процес формування знань з основ образотворчої грамоти у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

з’ясувати сутність поняття «образотворча грамота»;

розкрити місце уроків образотворчого мистецтва в початковій школі у вихованні школярів;

окреслити методи формування навичок образотворчої грамоти молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва;

дослідити методику навчання учнів початкових класів основ образотворчої грамоти.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Ці методи сприяли осмисленню суті художньо-творчих здібностей, розкриттю теоретичних основ їх розвитку, обґрунтуванню основних факторів впливу на формування в учнів відповідних знань і уявлень.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Навчання учнів початкових класів основ образотворчої грамоти

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.