Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА 6

1.1. Моральне виховання молодших школярів як психолого-педагогічна проблема 6

1.2. Особливості морального виховання учнів молодшого шкільного віку засобами народознавства 10

1.3. Форми та методи народознавчої роботи у школі 16

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА 22

2.1. Дослідження розвитку моральних якостей молодших школярів 22

2.2. Методи та прийоми виховання моральних цінностей учнів засобами народознавства 27

2.3. Аналіз результатів дослідження 37

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Моральне виховання підростаючого покоління є одним із основних завдань в українській загальноосвітній школі (це визначено у нормативно-методичних документах і матеріалах у галузях освіти Закон України «Про освіту», «Національна доктрина розвитку освіти», Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепція національного виховання).

Моральне виховання - виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

Завдання вчителя – створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні відносини, при яких би дитина переживала задоволення від того, що вона своїми вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить добро для них. Це – азбука морального виховання.

Головною метою морального виховання на сучасному етапі є цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає гуманність, працелюбність, чесність, правдивість, дисциплінованість, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. На цій основі формуються особистісні риси людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Педагогічні основи виховання у дітей морально-етичних цінностей українського народу досліджуються в роботах О.Вишневського, В.Костіва, В.Оржеховської, Ю.Руденка, М.Стельмаховича, В.Сухомлинського, О.Сухомлинської, К.Чорної, П.Щербаня; методика виховання дітей на народних звичаях і традиціях розкрита в дослідженнях Г.Майбороди, Т.Мацейків, В.Постового, Є.Сявавко та ін.

Отож проблема морального виховання та формування особистості молодшого школяра залишається актуальною для сьогодення, що і зумовило вибір теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження – процес морального виховання особистості молодшого школяра.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання моральності молодших школярів засобами народознавства.

Мета курсової роботи - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, форми і методи ефективного використання народознавства як засобу формування морально-етичних цінностей у молодших школярів.

Для досягнення поставленої мети, ми повинні вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність морального виховання молодших школярів як психолого-педагогічної проблеми;

- визначити особливості морального виховання учнів молодшого шкільного віку засобами народознавства;

- дослідити форми та методи народознавчої роботи у школі;

- виявити ефективні форми і методи формування моральних цінностей в учнів початкових класів засобами народознавства, та експериментально їх перевірити.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що виховання морально-етичних цінностей у молодших школярів засобами народознавства досягне своєї ефективності за сукупності забезпечення таких умов:

- збагачення навчально-виховного процесу початкової школи народознавчим змістом;

- розробки і впровадження ефективних форм і методів формування в учнів морально-етичних цінностей засобами народознавства.

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези використовувалися методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння й узагальнення психолого-педагогічної та методичної літератури, з теми дослідження; емпіричні– педагогічне спостереження, педагогічний аналіз, анкетування, методики діагностики, констатуючий і формуючий експерименти, кількісна та якісна інтерпретація отриманих експериментальних даних.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Моральне виховання молодших школярів засобами народознавства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.