Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАСАДАХ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ. 6

1.1. Походження та зміст козацької педагогіки. 6

1.2. Особливості козацького родинного виховання 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АСПЕКТІВ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ 16

2.1. Зміст програм розвитку дитини дошкільного віку щодо виховання на засадах козацької педагогіки. 16

2.2. Шляхи формування національної самосвідомості дошкільників на засадах козацької педагогіки. 19

ВИСНОВКИ 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ДОДАТКИ 31

ВСТУП

Національна ідея є провідною, об’єднуючою в історичному бутті кожного народу. Вона надихала цілі покоління освітніх діячів, педагогів на вірне служіння рідному народу. Козацька педагогіка – це частина народної педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала в підростаючих поколіннях українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. Це народна виховна мудрість, що своєю головною метою ставила формування в сім’ї, школі і громадському житті козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю. Саме вона є тим фактором, який впливає на формування національної свідомості маленьких українців починаючи з дошкільного віку.

Козацька педагогіка – це частина народної педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала в підростаючих поколіннях українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. Це народна виховна мудрість, що своєю головною метою ставила формування в сім’ї, школі і громадському житті козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю.

Виховання у дітей національної самосвідомості сприяє неабиякому зародженню патріотизму.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

Актуальність вибраної нами теми курсової роботи полягає у усвідомленні вихователями вагомості завданням забезпечення етнізації — природного входження дітей у духовний світ свого народу, нації як елементу загальнолюдської культури, позбавленого національної обмеженості та егоїзму. Адже моральна спрямованість цієї роботи вимагає єдності національного і загальнолюдського у формуванні національної самосвідомості, інтернаціональних почуттів дошкільників. Національне самовизначення особистості (віднесення себе до певної нації, відданість їй, любов та інтерес до всього національного) за такої умови не перероджується в національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже людина, яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ. Саме цьому сприяє козацька педагогіка, яка закладає в дошкільниках елементи патріотизму.

Велике значення мають дослідження козацької педагогіки таких вчених як М. Костомарова, В. Антоновича, М. Аркаса, Д. Дорошенка, І. Огієнка, а також високоідейні художні твори Т. Шевченка, А. Чайковського, Б. Грінченка, В. Симоненка, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка, в яких описано вікові традиції українського народу, його велич та красу, мужність і стійкість при захисті своєї Вітчизни. М. Стельмахович, Є. Сявавко та ін. в своїх етнопедагогічних працях довели, що в козацькому вихованні дуже широко застосовувалися ідеї та засоби народної педагогіки. Вчені підтвердили, що козацька педагогіка обґрунтувала і впроваджувала цілісну навчально-виховну систему козацтва, а фундаментальною основою козацького навчання і виховання були ідеї та засоби української народної виховної мудрості, вітчизняної педагогіки. Велике значення для дослідження української козацької педагогіки мають праці сучасних науковців О. Губка, М. Дмитренка, П. Ігнатенка, В. Каюкова, П. Кононенка, Ю. Руденка, Д. Федоренка та інших.

Об’єкт дослідження – козацька педагогіка як фактор впливу на виховання дошкільників.

Предмет дослідження – процес виховання у дошкільному закладі.

Метою нашої роботи є: дослідити та теоретично обґрунтувати зміст козацької педагогіки та її вплив на виховання дошкільників, а також продумати шляхи застосування елементів козацької педагогіки у дитячому садку.

Для реалізації мети дослідження нами поставлено такі завдання:

1. Визначити зміст козацької педагогіки у науково-педагогічній літературі.

2. Охарактеризувати шляхи реалізації козацької педагогіки у вихованні дошкільників.

3. Проаналізувати значення козацької педагогіки у вихованні дошкільників.

У ході теоретичного вивчення проблеми застосовувались загально-наукові методи дослідження, а саме: теоретичні – аналіз і узагальнення наукової літератури з педагогіки; опрацювання досвіду роботи науковців та вчителів.

Структурно робота складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Закрити

Виховання дошкільників на засадах козацької педагогіки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.