Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Ігрова діяльність молодших школярів на уроках природознавства в початкових класах. 5

1.1. Класифікація ігор та ігрові форми навчання природознавства. 13

Розділ 2. Розробка уроків природознавства за методикою ігрової діяльності в молодших класах. 20

2.1. Урок-гра з природознавства. 20

Висновок. 33

Література. 36

Вступ

Актуальність дослідження. Кожний період розвитку суспільства має свої соціальні цілі. Перехід у нове тисячоліття і реформування школи вимагає змін у теорії і практиці навчання. Актуальними питаннями шкільної освіти і, зокрема, природознавчої є розвиток особистості учня, його творчого потенціалу, активності у пізнанні, пра­к­тичного спрямування теоретичних знань. Тому постає питання впрова­д­же­н­ня таких форм, методів, прийомів і засобів, які б інтенсифікували навчальний процес, максимально активізували самостійну пізнавальну діяльність учнів. Серед таких форм і методів знаходять своє місце і нестандартні уроки приро­до­з­навства. Актуальність дослідження полягає в тому, що за широкого впрова­дження нестандартних форм і методів на уроках природознавства стануть можливими:

- створення комфортного середовища для навчання;

- підвищення ефективності засвоєних знань завдяки мотивації та активізації модальності сприйняття;

- орієнтація на практичну діяльність;

- систематизація знань;

- індивідуалізація навчання, а в цілому розвиток творчого потенціалу учня і формування стійкого пізнавального інтересу до природознавства.

Об’єкт дослідження.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає методика організації ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження даної курсової роботи є особливості ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Мета дослідження.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді методики організації та проведення ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Розгляд проблеми ігрової діяльності на уроках природознавства в методичній літературі та в розробках українських педагогів практиків.

2. Розробка сценаріїв уроків-ігор природознавства.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці шкільної програми, в практичній роботі педагога в умовах загальноосвітньої школи.

Закрити

Організація ігрової діяльності на уроках природознавства в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.