Методичні особливості проведення уроків з лабораторними роботами під час вивчення шкільного курсу біології

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи використання уроків з лабораторними роботами під час вивчення біології 5

1.1. Місце лабораторної роботи в системі уроків з біології 5

1.2. Формування вмінь і навичок учнів під час проведення  лабораторних робіт з біології 10

Розділ 2. Методичні особливості проведення уроків з лабораторними роботами під час вивчення шкільного курсу біології 17

2.1. План-конспект уроку біології з лабораторною роботою у 8 класі 17

2.2. Проведення уроку з біології  з лабораторною роботою у 6 класі 23

Висновки. 28

Література. 29

Вступ

Лабораторні роботи — вивчення у школі природних явищ за допомогою спеціального обладнання.

Вони є одним із видів дослідницької самостійної роботи учнів, здійснюваної за завданням учителя в спеціально пристосованому приміщенні (лабораторії), де є необхідне обладнання (прилади, столи, витяжні шафи та ін.). Така робота сприяє поєднанню теорії з практикою, виробленню вмінь працювати з приладдям, опрацьовувати, аналізувати результати вимірювань і науково обґрунтовано оцінювати їх. Лабораторні роботи проводять як в ілюстративному (учні у своїх дослідах відтворюють те, що було попередньо продемонстровано учителем або прочитано в підручнику), так і в дослідницькому плані (учні самі вперше виконують поставлене перед ними пізнавальне значення й на основі дослідів самостійно приходять до нових висновків).

До лабораторних робіт учителі вдаються перед поясненням нового матеріалу, в процесі або після його вивчення. Вони бувають фронтальні й групові. Під час фронтальних лабораторних робіт усі учні класу виконують одночасно одну й ту саму роботу на нескладному обладнанні. При виконанні групових (окремими групами учнів) лабораторних робіт чітко розмежовують завдання між учнями, дбають про зміну їх занять у складі однієї групи. В усіх випадках важливо ґрунтовно пояснити учням мету роботи, її пізнавальне завдання, повторити теоретичний матеріал, докладно ознайомити з планом роботи. За фронтальної лабораторної роботи проводять усний інструктаж, зрідка письмовий.

Під час лабораторної роботи вчитель уважно стежить за діями учнів, дотриманням ними техніки безпеки, консультує їх. Завершується лабораторна робота усним або письмовим звітом учнів. Її результати вчитель оцінює у формі бесіди.

Мета нашої роботи дослідити методичні особливості проведення уроків з лабораторними роботами під час вивчення шкільного курсу біології.

Об’єкт дослідження – особливості проведення уроків з лабораторними роботами в курсі загальної біології.

Предмет дослідження – лабораторні роботи під час вивчення біології.

Основні завдання роботи полягають у тому, щоб:

-з`ясувати місце лабораторних робіт в шкільному курсі біології;

-охарактеризувати вміння і навички, які набуваються учнями під час лабораторних робіт;

-навести приклад план-конспекту уроків з лабораторними роботами.

Методи дослідження. При написанні даної курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналіз і синтез (визначення цілей, предмета і завдань дослідження); порівняння та узагальнення (опрацювання літератури, порівняння емпіричних даних).

Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Закрити

Методичні особливості проведення уроків з лабораторними роботами під час вивчення шкільного курсу біології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.