Особливості застосування Картки дезадаптованої поведінки дітей у навчальному процесі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 62

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ I. Теоретико-методологічні особливості шкільної дезадаптації 5

1.1. Шкільна дезадаптація, як психологічна проблема школи 5

1.2 Рівні адаптації дітей до школи та форми дезадаптації 13

1.3. Методопсихологічні засади діагностики і корекції шкільної дезадаптації 22

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження шкільної адаптації дітей 28

2.1. Розв'язання проблеми шкільної дезадаптації та застосування ” Картки дезадаптованої поведінки дітей” у навчальному процесі. 28

2.2. Динаміки показників шкільної дезадаптації в результаті психокорекційної роботи. 43

Висновок 50

Список використаної літератури 52

Додатки 56

Вступ

Все більш актуальним стає завдання охорони здоров'я учнів, створення адаптивної освіти для дітей з труднощами в навчанні, профілактики виникнення і розвитку шкільної тривожності і адаптації.

У даний час збільшилося число тривожних, дезадаптованих дітей з девіантною поведінкою, емоційною нестійкістю, агресивних.

Проблемі тривожності і адаптації присвячена значна кількість досліджень в психології, медицині, фізіології, філософії, соціології. В останнє десятиріччя інтерес психологів до вивчення тривожності і адаптації істотно посилився у зв'язку з різкими змінами в житті суспільства, що породжують невизначеність і непередбачуваність, і як наслідок, переживання емоційної напруженості, тривоги.

Під шкільною дезадаптацією розуміють утворення неадекватних ме­ханізмів пристосування дитини до школи у формі порушень навчання і поведінки, конфліктних відносин, психогенних за­хворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності, викрив­лень в особистісному розвитку. Нерідко симптоми дезадаптації зовні не проявляються, але дитина досить боляче переживає всі шкільні проблеми (це супроводжується тривогою, відсутніс­тю апетиту та розладом сну), тобто в неї спостерігаються ре­акції як активного,, так і пасивного протесту. Це може вияви­тися у настороженості, невпевненості, плаксивості без причин.

Над проблемою адаптації працювали такі психологи як: З.Фрейд, К.Хорні, К.Роджерс, А.Петровський, А.Прихожан, Ю.Александровський, А.Лічко, Н.Лусканова і багато інших.

Найбільші труднощі в адаптації зазнають діти, у яких є проблеми в особистісномурозвитку, саме для них створюються класи корекційно-розвиваючого навчання. Мета організації КРН – компенсація недоліків сімейного виховання, усунення порушення їх працездатності і довільної регуляції діяльності.

Однак, в науковій літературі недостатньо досліджена проблема впливу тривожності на адаптацію в класах корекційного навчання.

Метою роботи є дослідження зв'язоку тривожності і шкільної дезадаптації учнів в початкових класах.

Об'єкт дослідження – діти молодшого шкільного віку з різним рівнем тривожності і шкільної адаптації, що навчаються в початкових класах.

Предмет дослідження – характер зв'язку між особовою і ситуативною тривожністю і показниками шкільної дезадаптації у молодших школярів, що навчаються в умовахзагальноосвітньої школи.

Методи дослідження: спотереження, бесіда, діагностичний експеримент (формуючий і контрольний), психокорекційні методи, методи статистичної обробки експериментальних даних.

Закрити

Особливості застосування Картки дезадаптованої поведінки дітей у навчальному процесі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.