Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І.  НАПРЯМИ ТА СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 5

1.1. Задачі виховання дисциплінованості учнів початкових класів. 5

1.2. Зміст роботи по вихованню дисциплінованості 7

1.3. Методика роботи з виховання дисциплінованості молодших школярів. 9

1.4.  Причини невиконання молодшими школярами правил культурної поведінки  12

Розділ 2. Методи стимулювання і мотивації дисциплінованості і поведінки учня  16

2.1. Методи стимулювання діяльності й поведінки учнів. 16

2.2. Формування відповідальності особистості як один з важливих факторів виховної роботи з дисциплінованості учнів початкових класів. 22

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 28

ДОДАТКИ.. 30

ВСТУП

Актуальність теми. Виховання людини триває майже все життя, але особливе значення воно має у період її росту й розвитку. Цей великий період людського життя — від народження до настання зрілості — неоднаковий ні за темпами розвитку, ні за видами діяльності людини, ні за характером протікання фізичних і психічних процесів, ні за ставленням людини до дійсності.

Розглядаючи розвиток дитини як єдиний, безперервний, динамічний процес, у ньому виділяють якісно різні ступені, кожний з яких умовно називають віком, як-от: вік дошкільний, молодший шкільний, середній шкільний (підлітковий), старший шкільний (юнацький).

Вчителеві початкових класів необхідно знати закономірності вікового розвитку не тільки для того, щоб до них пристосуватися, а головне, щоб учити й виховувати з найбільшим ефектом. У цьому в значній мірі допомагають думки й висновки видатних педагогів про особливості розвитку дітей дошкільного віку та учнів початкових класів.

Особливості виховання учнів початкових класів зумовлені відчутним впливом ряду визначальних факторів:

1) якісно новим способом життя та діяльності — переходом до систематичного, психічного й розумового розвитку нервової системи, мислення, пам'яті, уваги, характеру, сили волі;

2) змістом навчальних планів, програм і підручників для 1-3 (4) класів;

3) незаперечним авторитетом першого вчителя у житті дитини;

4) сильним впливом родинного гнізда.

Життя вимагає від людини високої дисципліни і виконавської чіткості — рис, що в нашому характері репрезентовані надто слабко. У їх формуванні значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні.

Шкільна дисципліна — дотримання учнями правил поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване виконання ними своїх обов'язків, підкорення громадському обов'язку.

Відповідальність — якість особистості, що характеризується прагненням і вмінням оцінювати свою поведінку з погляду її доцільності або шкоди для суспільства, порівнювати свої вчинки з панівними в суспільстві вимогами, нормами, законами, керуватися інтересами соціального прогресу.

Шкільна дисципліна є умовою нормальної навчально-виховної діяльності школи. Цілком очевидно, що за відсутності дисципліни не можна провести на належному рівні ні уроку, ні виховного заходу, ні будь-якої іншої справи. Вона є водночас і засобом виховання школярів. Дисципліна сприяє підвищенню виховної ефективності діяльності учнів, дає змогу обмежувати, гальмувати нерозважливі дії та вчинки окремих школярів.

Мета курсової роботи: охарактеризувати методи стимулювання і мотивації дисциплінованості і поведінки молодшого школяра.

Предмет: робота з виховання дисциплінованості молодших школярів.

Об’єкт: культура поведінки учнів початкових класів.

Завдання:

-охарактеризувати та висвітлити формування культури поведінки в учнів молодших класів;

-розкрити напрями та специфіку виховання дисциплінованості в молодших школярів.

Структура: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Методи стимулювання і мотивації дисциплінованості і поведінки учня

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.