Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття мети  та ідеї виховання. 5

1.1. Умови і фактори визначення мети виховання. 5

1.2. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання. 7

1.3. Виховання особистості як система цілей. 11

Розділ 2. Мета та ідея виховання у працях видатних педагогів. 19

2.1. Питання виховання у працях Я.А. Коменського. 19

2.2. Виховання особистості за П.Блонським. 20

2.3. Педагогічна діяльність і теоретична спадщина А.Макаренка. 23

2.4. Мета та ідея виховання у спадщині Г.Ващенка. 29

2.5. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського. 32

Висновки. 38

Список використаної літератури. 40

Вступ

У різні епохи розвитку суспільства проблема мети виховання розв’язувалася по різному. Цільова спрямованість виховного процесу змінювалася відповідно до основних історичнихтипів або систем виховання.

Зміна цілей виховання на різних стадіях історії людства не була випадковою чи довільною, вона відбувалася в силу закону обумовленості виховання характером суспільних відносин.

Мета виховання має об'єктивний характер і виражає ідеал людини в загальній формі. Загальною метою виховання є всебічний розвиток особистості: розвиток особистості в анатомо-фізіологічному, психічному і соціальному напрямку. Таку мету виховання ставило перед собою суспільство завжди. Людина повинна бути завжди фізично, розумово і духовно розвинута.

Проблема мети виховання в педагогічній діяльності є вузловою, корінною проблемою педагогічної науки. Педагогіка може успішно вирішувати всі свої питання тільки тоді, коли вона неухильно керується завданнями виховання людини завтрашнього дня.

Система виховної роботи в нинішній школі базується на ідеях гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає ряд основних аспектів:

А) ідею реалістичних цілей виховання та різнобічний розвиток особистості учня, який базується на здібностях та обдаруваннях;

Б) ідею спільної життєдіяльності дітей і дорослих – заміну авторитарності впливу вчителя на безпосереднє співробітництво з учнями, яке базується на національній самовизначеності особистості;

В) ідею самовизначеності учня - процес інтеграції (об’єднання) окремих позитивних якостей в єдине ціле;

Г) ідею спрямування особистості – центр всієї виховної роботи повинен бути спрямований на учня;

Д) ідею добровільності – щоб вчитель домагався вияву інтересу, прагнення до саморегуляції своїх природних сил, власної ініціативи і творчості у виконанні дій.

Формування загальнолюдських якостей носить закономірний об’єктивний характер. А система організованих впливів на особистість з боку сім’ї, вчителів, друзів становить об'єктивний характер.

Конкретизує мету виховання ідеал виховання. Кожен напрямок всебічного розвитку особистості наповнюється своїм змістом, який вирішує свої конкретні завдання.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження:"Мета та ідея виховання в історичному аспекті".

Мета дослідження полягає в науковому аналізі та теоретичному обґрунтуванні мети, завдань, принципів, а також змісту реалізації ідеї виховання особистості в працях українських педагогів-мислителів.

Об'єктом дослідження є науково-педагогічна спадщина вітчизняних педагогів.

Предмет дослідження – цілісний аналіз ідеї виховання особистості в роботах українських мислителів.

Закрити

Мета та ідея виховання особистості в історичному аспекті

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.