Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА БАЗІ РІЗНОЖАНРОВИХ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ. 5

1.1. Природа мотивації на підвищення продуктивності іншомовної мовленнєвої діяльності у школярів. 5

1.2. Ефективність використання різних музичних жанрів на уроці англійської мови  13

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ВІРШОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ НАВЧАННІ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.. 21

2.1 Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення мотивації навчання учнів  21

2.2 Використання пісень для підвищення ефективності сприйняття лексики й граматики англійської мови. 27

2.3 Особливості роботи з віршованими творами на уроці 30

2.4 Римівки як засіб навчання лексики. 31

ВИСНОВКИ.. 34

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ВСТУП

В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів. Один з таких ефективних прийомів навчання - використання віршованих і пісенних матеріалів на уроках іноземної мови.

Практично всі педагоги і методисти, що працюють з дітьми на різних етапах навчання, відводять велике місце поетичним текстам і пісням при навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні поетичних текстів: аутентичних чи спеціально створених. Важливість цієї роботи важко переоцінити.

Відомий педагог Ян Амос Коменский вважав, що той, хто не знає музики уподібнюється тому, хто не знає грамоти. За словами Т.П. Рачок, "поезія дає імпульс творчій уяві і має величезний потенціал емоційного впливу".

Проблема використання віршів і пісень хвилювала людей з давніх часів. Як стверджують історики, в школах Давньої Греції багато текстів розучували за допомогою співу, а в початковій школі Індії абетку і арифметику вивчають за допомогою пісень і зараз.

Наведені факти визначили тему нашого дослідження: "Використання віршованих матеріалів на уроках англійської мови". Ми вважаємо, що дане питання заслуговує на увагу га усіх етапах навчання, починаючи з початкового, закінчуючи старшою школою, адже любов до поезії і музики має бути закладена в молодшому віці і супроводжувати людину все життя.

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній день окремі методичні аспекти використання пісень і поезії на уроках англійської мови вже аналізуються на сторінках професійних журналів ("Forum", "ИМИ"), але поки ще відсутня загальна концепція використання віршованих матеріалів в освіті. Існування цієї концепції дуже важливе, адже метою навчання іноземних мов є не тільки набування знань, формування у школярів вмінь та навичок, а й комплексне засвоєння ними знань країнознавчого, лінгвокраїнознавчого та культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої національної культури через зразки віршованої і пісенної творчості.

Об’єкт дослідження: використання віршованих матеріалів на уроках англійської мови як засобу формування словникового запасу учнів.

Предмет дослідження: форми і методи дослідження віршів і пісень як засобу формування словникового запасу учнів.

Виходячи з об’єкта і предмета дослідження, мета дослідження: теоретично обґрунтувати необхідність використання віршованих матеріалів на уроках англійської мови на різних етапах навчання.

Закрити

Вірші та пісні на уроці іноземної мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.