Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ВЕЛИЧИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5

1.1. Завдання і зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів 5

1.2. Особливості формування математичних уявлень про величину у різних вікових групах 11

1.3. Методи та прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ВЕЛИЧИНИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 20

2.1 Визначення показників первинного рівня сформованості уявлень про величину у дошкільників 20

2.2. Методика ознайомлення дошкільників із величиною предметів 23

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 31

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дитина дуже багато може засвоїти в перші рокижиття.Період дошкільного дитинства щодо всьогожиття людининедовгий, але дуже насичений пізнанням.Великий потік інформації, який обрушує на маленьку людину навколишнє життя.На багато питань він знаходитьвідповідь, йдучи шляхом проб і помилок, осягаючи закономірності.

З перших років життя дитина оточена різними предметами, які мають певні параметри та характеристики. Безумовно, кожен малюк народжується вже готовими до сприйняття навколишнього світу: він має здібність бачити, чути, відчувати тепло, холод, фактуру поверхні.

Такі характеристики предметів, як форма та величина є головними ознаками для дитини. Важливо, щоб дитина навчилася самостійно виокремлювати необхідні властивості предметів.

Психологічні дослідження Б.Ананьєва, Л.Венгера, О.Запорожця, Г.Леушеної, А.Люблинської довели, що „для виникнення елементарних знань про величину предметів необхідне накопичення великої кількості конкретних уявлень про предмет та явища навколишнього світу дитини. Формування уявлення про розмір, разом з іншими видами просторових відмінностей, є значно складнішим процесом, ніж формування уявлень про інші якості предмета”.

У роботі з ознайомлення дошкільників з величинами існують такі основні напрямки:

1. Дітей навчають виділяти та розпізнавати властивості та якості предметів; порівнювати без вимірювання (на око, прикладанням, накладанням) різні параметри величини (довжину, ширину, товщину, висоту).

2. Дітей навчають порівнювати величини, користуючись проміжною міркою довільної довжини; довільно обирати мірку (для об’єму − стакан; для довжини − шматочок шнурка); використовувати проміжні мірки − мітки (палички, фігурки, ґудзики, кубики).

3. Дітей знайомлять з загальноприйнятими стандартними мірами та вимірювальними приборами (лінійка, ваги).

У наслідок такої роботи у дітей не лише формуються адекватні уявлення про поняття „величина”, „міра величини”, але й здійснюється підготовка до навчання розв’язування задач у початковій школі.

Об’єкт дослідження - елементарні математичні знання у дошкільників.

Предмет дослідження - формування у дошкільників уявлень про величину предметів.

Мета курсової роботи - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості формування уявлень про величину предметів у дітей дошкільного віку.

Мета курсової роботи передбачає вирішення наступних завдань:

-розкрити завдання і зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів;

-визначити особливості формування математичних уявлень про величину у різних вікових групах;

-обґрунтувати методи та прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів;

-провести дослідно-експериментальне дослідження щодо формування уявлень про величини у дітей дошкільного віку та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Формування уявлень про величини у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.