Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 4

1.1. Становлення і розвиток методики ознайомлення дітей з природою 5

1.2. Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників. 8

1.3. Особливості оцінювання знань дошкільників про довкілля 12

РОЗДІЛ ІІ. ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ 20

2.1. Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з природою 20

2.2. Аналіз програм по ознайомленню з навколишнім середовищем 22

РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 29

3.1. Структура, типи занять і методика їх проведення 29

3.2. Навчально-виховне значення екскурсій, структура проведення 34

3.3. Прогулянки – обов’язковий режимний процес у дошкільному закладі 38

3.4. Інші форми роботи з ознайомлення дітей дошкільного віку з природою 41

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

ВСТУП

Природа – невичерпне джерело духовного збагачення. Діти повсякчас у тій чи іншій формі спілкуються з природою. Це спілкування сприяє формуванню в них необхідних знань про навколишній світ, розуміння його краси і неповторності, бережливого ставлення до всього живого. Ознайомлення дітей з природою – один із головних засобів їх розвитку. В процесі його розширюється орієнтація дітей в навколишньому середовищі, формуються пізнавальні здібності, виховується відповідне відношення до природи. Ознайомлення дітей з природою пропонує дати їм відповідний об’єм знань про предмети, явища неживої і живої природи, виховання інтересу і любові до неї.

У зв’язку з цим,перед педагогами постає ряд важливих завдань: удосконалювати вміння дітей спостерігати, аналізувати, цікавитись, берегти, турбуватись, передавати враження в розповідях; розвивати в них творчі здібності. Адже лише та дитина, яка змалечку гуманно ставиться до природних багатств, відчуває їх унікальність, усвідомлює власну відповідальність за життя на землі, виросте гідним громадянином своєї держави та повноцінним членом суспільства, патріотом рідного краю, просто людиною в повному розумінні цього слова.

Класики західноєвропейської прогресивної педагогіки вважали природу важливим фактором виховання дошкільників. Проблема ознайомлення дошкільників із навколишнім середовищем розглядалася, насамперед, в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених як одна з актуальних педагогічних проблем. Так, питання ознайомлення дітей з природою розкриваються в наукових працях В. О. Сухомлинського, А. С. Макаренка, С. Ф. Русової,Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Ф. Фребеля, М. Монтессорі, К.Д. Ушинського, Н.Д.Лубенець. Проблемами розвитку методики ознайомлення з навколишнім середовищем займалися А. М. Богуш, Н.Ф.Яришева, С.М. Ніколаєва, С.О.Веретенникова, Н.Ф. Виноградова, П.Г.Саморукова та ін.

Разом з тим, вивчення цієї проблеми є недостатньо висвітленою і потребує поглибленого вивчення.

Усе вищезазначене вказує на актуальність дослідження саме в обраній сфері.

Об’єктом дослідження курсової роботи є процес ознайомлення дошкільників з навколишнім середовищем.

Предмет дослідження – форми організації роботи по ознайомленню з навколишнім середовищем.

Це, в свою чергу, обумовило мету даної роботи: дослідження форм організації роботи по ознайомленню з навколишнім середовищем дітей дошкільного віку.

Мета роботи зумовила вирішення таких завдань:

1) проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

2) визначити основні проблеми ознайомлення дошкільників з довкіллям;

3) проаналізувати програми по ознайомленню з навколишнім середовищем;

4) визначити форми організації роботи і методику ознайомлення дітей з навколишнім середовищем.

Методологічною основою дослідження слугують наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань навчання та виховання дошкільників.

Відповідно до поставлених завдань, в першому розділі роботи розглядаються теоретичні основи проблеми ознайомлення дошкільників з навколишнім середовищем. Тематикою другого розділу є визначення завдань та змісту ознайомлення дошкільників з природою. Третій розділ висвітлює форми організації роботи та методику ознайомлення дітей з довкіллям. У поєднанні розділи розкривають тему даної курсової роботи – «Форми організації роботи по ознайомленню дошкільників з навколишнім середовищем».

Закрити

Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.