Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 5

1.1. Соціально-психологічні особливості учнівського колективу гуртожитку 5

1.2. Методи та форми виховної роботи в гуртожитку 8

1.3. Сутність, зміст і завдання виховної роботи в гуртожитку 10

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКАХ ПТНЗ 15

2.1. Морально-етичне виховання учнів ПТНЗ під час проживання їх у гуртожитку 15

2.2. Інформаційні технології в гуртожитку ПТНЗ 21

2.3. Клубна діяльність – одна з активних форм самореалізації особистості 25

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

ДОДАТКИ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. У роботі з учнівською молоддю ПТНЗ важлива тісна співпраця майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователів гуртожитків, практичних психологів для створення відповідних умов для самоосвіти та виховання учнів.

Виховання - це вплив, дія з боку педагога на учня з метою організації життя дитини, але цю дію слід розуміти не як механічну або словесну, а як глибинну внутрішню роботу вихователя і вихованця, яка спричиняє активність обох сторін.

Для здійснення виховного процесу слід використати внутрішні умови навчального закладу, а саме: раціональне планування виховної діяльності всіх підрозділів, цілеспрямована робота щодо підготовки класного керівника, майстра виробничого навчання, вихователя, практичного психолога для проведення виховної діяльності з учнями та слухачами ПТНЗ, розвиток учнівського самоврядування.

Педагогічне керівництво виховною роботою слід спрямовувати на формування громадянськості, що дає можливість учневі відчувати себе морально, соціально, політично та юридично дієздатною та захищеною.

Система організації виховної роботи в гуртожитку ПТНЗ залежать від професіоналізму вихователів та якісного змісту виховних заходів. Для цього необхідно навчати цю категорію педагогічних працівників, створювати умови для обміну досвідом творчих педагогів, а директорам ПТНЗ включати виховні питання в атестаційні вимоги до вихователів. Тому актуальність даних методичних рекомендацій незаперечна.

В учнівському гуртожитку координуючим органом виступає учнівська рада гуртожитку, до складу якої входять найбільш відповідальні учні, слухачі. Розвиток учнівського самоврядування виступає однією з головних умов реалізації завдання щодо підвищення якості підготовки фахівців, виховання соціально активних працівників, здатних творчо та ініціативно вирішувати проблеми морального оновлення суспільного життя.

Об’єкт дослідження - виховна робота з учнями, які мешкають гуртожитку.

Предмет дослідження - організаційні можливості підвищення якості виховної роботи з учнями в гуртожитку ПТНЗ.

Мета курсової роботи полягає удослідженні особливостей організаціїсучасних форм виховної роботи в гуртожитках професійно-технічних навчальних закладів.

Для реалізації мети ставилися і вирішувалися такі завдання:

- здійснити аналіз наукової та методичної літератури з означеної проблеми;

- визначити соціально-психологічні особливості учнівського колективу гуртожитку;

- розкрити сутність, зміст і завдання виховної роботи в гуртожитку;

- дослідити методи та форми виховної роботи в гуртожитку;

- описати специфіку впровадження сучасних форм виховної роботи в гуртожитках ПТНЗ.

Методи дослідження: вивчення педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, аналіз, синтез, узагальнення, систематизація та класифікація теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Сучасні форми виховної роботи в гуртожитках ПТНЗ. Методики проведення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.