Сучасні напрямки розвитку музичного мистецтва і їх роль у формуванні музичної культури учнів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, ЯК ОДНИЙ З ПРОВІДНИХ ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ 5

1.1. Музика – джерело розвитку особистості 5

1.2. Стан розвитку сучасного музичного мистецтва та його основних напрямків 12

1.3. Вплив сучасної музики на формування музичної культури учнів 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 19

2.1. Мета та основні завдання музичного виховання 19

2.2. Методичні рекомендації з розвитку музичної творчості учнів на уроці музики 23

2.3. Методика проведення уроку музики за темою «Музика серйозна й музика легка» 26

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Музичне виховання можна розуміти в широкому або у вузькому сенсі.

У широкому сенсі музичне виховання - це формування духовних потреб людини, її моральних уявлень, інтелекту, розвитку ідейно-емоційного сприйняття і естетичної оцінки життєвих явищ. У такому розумінні - це виховання людини.

У вузькому сенсі музичне виховання - це розвиток здатності до сприйняття музики. Воно здійснюється в різних формах музичної діяльності, які ставлять своєю метою розвиток музичних здібностей людини, виховання емоційної чуйності до музики, розуміння і глибоке переживання її змісту. У такому розумінні музичне виховання - це формування музичної культури людини.

Музичне виховання розглядається в музичній педагогіці як невід'ємна частина морального виховання підростаючого покоління, підсумком якого є формування загальної культури особистості. У нашій країні музичне виховання розглядається не як сфера, доступна лише обраним особливо обдарованим дітям, але як складова частина загального розвитку усього підростаючого покоління.

Виховуючи з ранніх років здатність глибоко відчувати і розуміти мистецтво, любов до нього зберігається потім на все життя, впливає на формування естетичних почуттів і смаків людини. "Те, що упущено в дитинстві, дуже важко, майже неможливо надолужити в зрілі роки, - попереджав В. А.Сухомлинський. Якщо в ранньому дитинстві донести до серця красу музичного твору, якщо в звуках дитина відчує багатогранні відтінки людських почуттів, вона підніметься на таку сходинку культури, яка не може бути досягнута ніякими іншими засобами. Почуття краси музичної мелодії відкриває перед дитиною власну красу - маленька людина усвідомлює свою гідність".

Краса музичного виховання - це мистецтво одухотворення душі.

Мета курсової роботи: вивчити використання музики як одного з провідних засобів виховання.

Об’єктом дослідження виступає музичне мистецтво як засіб виховання.

Предметом дослідження є вплив музики на дитину, можливість покращувати її емоційний стан.

Завдання, які ми поставили перед собою і вирішували в процесі виконання курсової роботи:

Ознайомитися з педагогічною, психологічною та методичною літературою по темі.

Розкрити позитивний і негативний вплив музики.

Дослідити можливість використання музики для виховання особистості.

Головне ж завдання роботи - показати, як музичне виховання впливає на формування духовної культури особистості, сприяє всебічному і гармонійному розвитку дитини.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури; емпіричні: бесіда, тестування, спостереження.

Структура курсової роботи: вступ, два розділи, висновки і пропозиції, список використаної літератури.

Закрити

Сучасні напрямки розвитку музичного мистецтва і їх роль у формуванні музичної культури учнів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.