Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Твори Т.Г.Шевченка, як засіб формування особистості молодшого школяра 5 

1.2. Пейзажна лірика Т. Шевченка для дітей 8

РОЗДІЛ ІІ. НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

2.1. Методика ознайомлення учнів із життям та поезіями Кобзаря 12

2.2 Проектна діяльність і методика її організації під час вивчення даної теми 17

2.3 Нестандартні форми проведення уроків та позакласних занять за творами Т. Шевченка 21

2.4. Створення проблемних ситуацій під час вивчення творчої спадщини письменника 27

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Педагогічна система української школи виявляє виняткову турботу про те, щоб підростаюче покоління отримало естетичне виховання, на все життя набуло почуття прекрасного. Специфічність естетичного виховання в тому, що воно формує в учнів розуміння краси, витонченість і загостреність світосприйняття, духовні потреби та інтереси, естетичне ставлення до дійсності, розвиває творчі здібності.

Українська література надзвичайно багата прозаїчними та поетичними творами метрів вітчизняної літератури. Т.Г.Шевченко один із найвидатніших українських народних поетів, який сміливо піднімав заборонені теми, боровся за майбутнє вільної України і майстерно виливав всі свої почуття та думки у творчість, яка відображала настрої широких мас, поклав початок новій українській літературі, а саме її революційно-демократичному напрямку. Тож дуже важливо вивчати творчість генія української літератури у молодшій школі, на прикладі якої змалку будуть формуватися патріотичні настрої і почуття, воля до життя і свободи, цінність незалежності нашої країни.

Значення багатогранного доробку Т. Шевченка для розвитку дитячої літератури важко переоцінити. Т. Шевченка справедливо вважають «основоположником не тільки «дорослої» нової української літератури, а й літератури для дітей». Автор постійно пам’ятав, що світ дитячого мислення – світ особливий. Це допомогло йому досягнути високого художнього узагальнення, прилучити молодшого школяра до свого художнього ідеалу.

Твори Т. Шевченка стали класичними зразками дитячої літератури, але вони нечасто стають предметом аналізу науковців як джерело естетичного збагачення молодшого школяра. Так, зокрема, творчість Т. Шевченка для дітей досліджували П. Волинський, Л. Кіліченко, А. Мовчун, В. Кизилова, В. Сироженко, Т. Маліновська, І. Голубовська та ін.

Отже, темою нашої курсової роботи є «Сучасні підходи до вивчення творчості Шевченка в початковій школі».

Об'єктом дослідження: творчість Т. Шевченка у початковій школі

Предмет дослідження: сучасні підходи до уроків вивчення творчої спадщини Кобзаря.

Мета курсової роботи: теоретично обґрунтувати та практично продемонструвати найсучасніші підходи до вивчення творчості Т. Шевченка у початковій школі

Завдання дослідження:

— розкрити питання про важливість літературної освіти молодших школярів на уроках читання;

— ознайомити з особливостями методики під час опрацювання творчості Т. Шевченка у початкових класах;

— дослідити сучасні підходи до вивчення творчості Шевченка в початковій школі;

— визначити та розкрити суть найсучасніших методів та прийомів такої роботи

Методи дослідження: в роботі використано такі методи науково-педагогічних досліджень як: узагальнення; порівняння; спостереження; вивчення передового педагогічного досвіду джерел.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Сучасні методи вивчення творчості Т.Г.Шевченка у початковій школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.