Співпраця школи та сім'ї у вихованні молодших школярів на засадах національних та загальнолюдських традицій

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СІМ’Я І ШКОЛА - ГОЛОВНІ ОСЕРЕДКИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Роль школи у розвитку ціннісної сфери молодших школярів 5

1.2. Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім’ї 7

1.3. Шляхи оптимізації взаємодії школи і сім’ї у розвитку особистості молодшого школяра 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 16

2.1. Сучасні форми взаємодії педагога і батьків молодших школярів 16

2.2. Взаємодія школи та сім’ї у процесі виховання загальнолюдських моральних цінностей в учнів початкових класів 20

ВИСНОВКИ 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

ДОДАТОК 29

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховання підростаючого покоління є одним із основних завдань в українській загальноосвітній школі (це визначено у нормативно-методичних документах і матеріалах у галузях освіти Закон України "Про освіту", "Національна доктрина розвитку освіти", Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепція національного виховання).

Сім’я виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини. Причому тільки та сім’я має позитивний вплив, яка допомагає дитині відчувати себе рівноправним членом сімейного колективу, де її люблять; вона має у сім’ї права і обв’язки; до її потреб ставляться з розумінням. Саме в таких сім’ях діти найбільше цінують поради і допомогу батьків, наслідують їх особистий приклад. У нормальній сімейній обстановці дитина виростає доброзичливою, гуманною, спокійною, здатною до співчуття, оптимістичною, добрим товаришем, з почуттям гумору, має тверді етичні правила.

У шкільному віці основою родинного виховання є формування в дітей гуманістичної моралі, естетичної культури, готовності до праці, до захисту рідної землі, патріотичних почуттів. Батьки всіляко сприяють формуванню в дітей національної свідомості та самосвідомості, національного менталітету.

Родина дає школярам уявлення про зовнішню і внутрішню культуру людини, виховує шанобливе ставлення до матері і батька, до старших, милосердя у ставленні до немічних, калік, сиріт та інших, формує уявлення про загальнолюдські моральні цінності, привчає до добросовісної праці, поваги до людей праці.

Нинішні обставини національного відродження та подальшого розвитку духовної культури українського народу, зумовили гостру потребу в активізації науково-дослідної роботи саме в цьому напрямі. Важливого значення даній проблемі надавали Я. Корчак, О. Барвінський, М. Барановський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, К. Ушинський, М. Стельмахович. Серед сучасних дослідників варто відзначити В. Костіва, Б. Нікітіна та Л. Нікітіну, Л. Орбан, М. Г. Стельмаховича, та ін.

Отож проблема взаємодії школи та сім’ї щодо виховання молодших школярів на засадах національних та загальнолюдських цінностей залишається актуальною для сьогодення, що і зумовило вибір теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження – виховання особистості учня початкових класів у сім’ї і школі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та педагогічні умови виховання молодших школярів на засадах національних та загальнолюдських цінностей.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови співпраці школи та сім’ї у вихованні молодших школярів на засадах національних та загальнолюдських цінностей.

Завдання дослідження:

розкрити роль школи у розвитку ціннісної сфери молодших школярів;

визначити завдання, зміст і методи виховання дітей в сім’ї;

дослідити шляхи оптимізації взаємодії школи і сім’ї у розвитку особистості молодшого школяра;

дослідити методи роботи школи з батьками.

Для того, щоб розв’язати поставлені завдання і досягнути мети дослідження були використані такі методи роботи: метод вивчення теоретичних джерел; спостереження; аналіз документації; моделювання ситуацій.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Співпраця школи та сім'ї у вихованні молодших школярів на засадах національних та загальнолюдських традицій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.