Проблема виховання творчої особистості дитини через організацію навчально-виховного процесу

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ДНЗ 5

1.1. Формування творчих здібностей у дошкільників, як психолого-педагогічна проблема 5

1.2. Чинники розвитку творчої особистості дошкільника 8

1.3. Показники творчої активності 11

РОЗДІЛ 2. ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 13

2.1. Ігри та вправи на розвиток творчої уяви, фантазії, винахідницьких здібностей 13

2.2. Інноваційні технології в розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 17

ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

ДОДАТКИ 28

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дошкільне дитинство – це особливий вік, коли дитина відкриває для себе світ, коли відбуваються значні зміни у всіх сферах її психіки: когнітивній, емоційній, вольовій і які виявляються в різних видах діяльності: комунікативній, пізнавальній, перетворювальній. Це вік, коли з’являється здатність до творчого вирішення проблем, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

У системі освіти творчі можливості, закладені в кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Дошкільний вік закладає підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначає сталий напрямок цього процесу. Креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання та розвитку творчої активності, де педагог і дитина мають сприяти умовам для самореалізації, прагнуть отримати творчий продукт інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

Дошкільники із задоволенням приймають участь у дослідах, спостереженнях за об’єктами, які розвивають пам’ять, увагу, вчать логічно мислити.

Дитина не може споглядати, вона прагне активної взаємодії з навколишнім середовищем. Безпосередній контакт дитини з предметами дає змогу малюкові пізнати ті властивості, якими вони різняться. А це, у свою чергу, породжує у дитини безліч питань. Отже, світ, який ледь відкрив свої таємниці, пробуджує у маленької людини допитливість, бажання пізнати більше.

Питання творчого розвитку дитини на сучасному етапі продовжують залишатися актуальними і цікавими для дослідників. Різні аспекти творчого розвитку особистості висвітлені в роботах Л.С. Виготського, Б.М. Теплова, В.В. Медушевського, О.С. Газмана і багатьох інших учених. Розвиток різних напрямів дитячої творчої діяльності представлені в дослідженнях Б.М. Йєменського, В.А. Льовіна, Н.А. Ветлугиної, Т.С. Комарової, Н.П. Сакуліной, Е.А. Флеріной.

Об’єкт дослідження - процес роботи з дошкільниками над розвитком креативності, творчості, пошуково-дослідної діяльності.

Предмет дослідження – умови впровадження методів та засобів з розвитку творчості дошкільників.

Мета роботи – виявлення педагогічних умов повноцінного розвитку творчої особистості дошкільника через організацію навчально-виховного процесу в умовах ДНЗ.

Завдання дослідження:

- проаналізувати навчально-методичну літературу;

- розкрити сутність понять творчість, творчі здібності;

- визначити чинники розвитку творчої особистості дошкільника та показники творчої активності;

- розглянути особливості виховання творчої особистості дитини через організацію навчально-виховного процесу.

Методи дослідження: аналіз педагогічної та методичної літератури; педагогічні спостереження за навчальною роботою вихованців; вивчення дошкільної документації.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Проблема виховання творчої особистості дитини через організацію навчально-виховного процесу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.