Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ 6

1.1. Поняття «фізичне виховання» 6

1.2. Фізичне виховання учнів середніх класів на уроках футболу. 9

1.3. Вікові особливості фізичного розвитку учнів середніх класів. 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФУТБОЛУ НА УРОКАХ ФІЗКУЛЬТУРИ УЧНЯМИ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ 14

2.1 Урок – основна форма організації навчання футболу 14

2.2 Основи навчання футболу 16

2.3 Методика проведення занять футболом з учнями середніх класів на уроках фізичної культури 21

ВИСНОВКИ 33

РЕКОМЕНДОВАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА 35

ВСТУП

Актуальність дослідження полягає в тому, що серед багаточисленних видів спорту, які культивуються у системі фізичного виховання України, футбол займає одне з провідних місць. Важко назвати інший вид спорту, який міг би змагатися із ним у популярності. Доступність цієї гри, простота інвентаря та обладнання, величезна емоційність ігрових ситуацій, необхідність проявлення волі і мужності при подоланні дій суперників, роблять футбол, як вид спорту, цінним засобом фізичного виховання. Футбол дозволяє без великих матеріальних затрат досягти високого ступеня фізичної підготовленості та розвивати швидкість, силу, витривалість, спритність і багато інших рухових якостей, виховувати сміливість, дисциплінованість, товариство, повагу, мужність та багато інших рис характеру.

У роботі вчителя фізичної культури більшості обстежених шкіл недостатня увага приділяється наданню учням необхідних теоретичних знань та створенню позитивного емоційного клімату на уроці, оскільки основні зусилля вчителі спрямовують на організацію практичної діяльності школярів. Як результат, більшість учнів не володіють спортивною термінологією, мають низький рівень знань про руховий режим, про особливості самостійних занять фізичними вправами та їх роль у формуванні важливих рухових навичок тощо.

Аналіз літературних джерел з піднятої проблеми свідчить про те [1, 5], що дана проблема розглядалася багатьма науковцями, а саме: Круцевич Т.Ю., Курамшин Ю.Ф. і Петровський В.В., які розглядають фізичне виховання як "спеціалізований педагогічний процес цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичних вправ, сил природи з метою зміцнення здоров'я" [5, 88], Шиян Б.М., який визначив, що фізичне виховання спрямоване на фізичне і духовне вдосконалення людини, Монаков Г.В., який розробляв технічну підготовку футболістів [6, 56], Романенко А.Н., який розробив тренувальний процес футболістів [3, 132], Спирин А.Н., який займався розробкою правил футболу [4, 12] та багато інших відомих науковців.

З історичних джерел видно, що багато науковців займалось питанням з проблеми фізичного виховання учнів. Аналіз уроків фізичної культури свідчить про те, що у більшості загальноосвітніх шкіл виховна робота ведеться епізодично. Вирішення виховних завдань на уроках здійснюється лише у 56,2% випадків. У контексті нашого дослідження цей факт видається дуже важливим, оскільки саме виховний вплив уроку є визначальним фактором розвитку в учнів позитивного ставлення до занять фізичною культурою.

Педагогічні спостереження на уроках фізичної культури показали, що часто вчителі не цілеспрямовано використовували засоби розвитку основних фізичних якостей, неадекватно застосовували фізичні навантаження, які за своїм обсягом та інтенсивністю не досягали рівня зони розвитку.

Аналіз програм із фізичної культури, документів планування навчального матеріалу, виховної діяльності вчителів і батьків у системі "школа – сім'я", підготовленості вчителів до проведення виховної роботи на уроках фізичної культури, визначення ефективності уроків у формуванні знань та умінь, а також визначення структури часу школярів показали, що виховання в учнів позитивного ставлення до занять фізичною культурою у загальноосвітніх школах приділяється недостатня увага. Такий стан пояснюється насамперед тим, що виховний процес відбувається без активної участі у ньому кожного учня, без урахування виховних можливостей позакласної роботи та самостійних занять фізичною культурою в сім’ї. На неефективність виховання у школярів позитивного ставлення до занять фізичною культурою впливає також безсистемність роботи вчителів щодо формування на уроках кожного його компонента, відсутність в учнів системи знань і умінь самостійно займатися фізичною культурою. Це призводить до того, що вони не в змозі займатися самовихованням, без якого неможливо сформувати позитивне дійове ставлення до занять фізичною культурою.

Мета розробити методику навчання гри у футбол для учнів середніх класів.

Завдання:

1. Охарактеризувати поняття "фізичне виховання учнів старших класів у процесі занять футболом".

2. Розробити методику навчання елементів футболу на уроках фізкультури для учнів середніх класів.

Обєктом дослідження є процес впливу футболу на організм дитини та процес застосування різних засобів та методів у навчанні гри у футбол.

Предмет: техніка гри у футбол.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та синтез літературних і наукових джерел, аналіз передового методичного та практичного досвіду спеціалістів фізичної культури та спорту.

Закрити

Методика навчання гри у футбол учнів середніх класів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.