Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 5

1.1. Виховне значення ігрових технологій в історії вітчизняної педагогічної думки 5

1.2. Значення рухливих ігор у системі фізичного виховання 8

1.3. Класифікація рухливих ігор для школярів 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 17

2.1. Організація та методика проведення ігор на уроках фізичного виховання 17

2.2. Організація експериментального дослідження та аналіз результатів 26

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ДОДАТКИ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховання молодого покоління здоровим, фізично розвинутим, життєрадісним, готовим до праці і захисту нашої Батьківщини — чи не найважливіша функція фізичної культури як шкільного предмета. Адже без фізичного здоров’я немислима й інтенсивна розумова діяльність людини.

Теорія і практика фізичного виховання спираються на дані фізіології. Фізіологічна наука озброює теорію і методику фізичного виховання закономірностями розвитку організму людини, правильного врахування впливу різноманітних чинників на його функціональну діяльність. На основі її даних розробляють науково обґрунтовану систему фізичних вправ, спрямованих на розвиток рухових дій і формування фізичних якостей організму.

Школярі під час навчального процесу малорухливі, їхні органи і системи життєдіяльності втрачають здатність правильно функціонувати. Вихід - потрібно частіше залучати їх до рухливої гри, проводити естафети, які сприяють покращенню настрою і зміцненню здоров’я, проводити спортивні вечори.

Ігрові технології - важливий засіб всебічного виховання дітей шкільного віку. Правильно підібрані ігри сприяють: гармонійному розвитку організму школярів.

Рухливі ігри фізично розвивають дітей: зміцнюють кістково-м’язову систему і мускулатуру (міжреберні і черевні м’язи, діафрагму), збільшуються ріст, об’єм грудної клітини, вага, гнучкість і рухливість у суглобах, поліпшується працездатність дихальних органів, вентиляція легенів. Під впливом вправ посилюється діяльність серцево-судинної системи.

Рухливі ігри задовольняють потребу організму учнів у русі, сприяють збагаченню її рухового досвіду. За допомогою ігор у школярів закріплюються та вдосконалюються різноманітні вміння і навички основних рухів, розвиваються такі важливі фізичні якості, як швидкість, спритність, витривалість.

Аналіз літератури показав, що розглядом означеної проблеми займалися багато авторів, зокрема Ареф’єв В. Г., Бондаревський Є.Я., Борисенко А.Ф., Венгерський Г. Б., Дмітрієв В., Круцевич Т.Ю., Сухарев А. Г., Томенко O.A., однак проблема розвитку фізичних якостей дітей шкільного віку засобами рухливих ігор є актуальною та потребує подальшого вдосконалення.

Об’єкт дослідження: фізичний розвиток дітей шкільного віку.

Предмет дослідження: ігрові технології як засіб фізичного розвитку школярів.

Мета курсової роботи обґрунтувати особливості застосування ігрових технологій в системі фізичного виховання для розвитку фізичних якостей учнів.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань дослідження:

- проаналізувати стан проблеми за даними науково-методичної літератури;

- дослідити педагогічні умови організації та методики проведення рухливих ігор у загальноосвітній школі.

- обґрунтувати методику розвитку фізичних якостей учнів засобами ігрових технологій та експериментально перевірити її ефективність.

Для розв’язання поставлених завдань нами застосовувався комплекс методів дослідження: аналіз науково-методичної літератури, тестування фізичної підготовленості, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Ігрові технології навчання на уроках фізичної культури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.