Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ, ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 5

1.1. Процес виховання та його структура 5

1.2. Формування особистості в молодшому шкільному віці 9

1.3. Методи і підходи у вихованні особистості учнів 11

1.4. Основні орієнтири виховання учнів 1-4 класів 16

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 20

2.1. Дослідження розвитку моральних якостей молодших школярів 20

2.2. Методи та прийоми виховання моральних цінностей дітей молодшого шкільного віку 24

2.3. Аналіз результатів дослідження 36

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховний вплив на дитину, молоду людину завжди був одним з ключових питань психологічної науки. Не буде перебільшенням сказати, що проблема методології виховання існує стільки ж, скільки існує і саме виховання. Знання й ефективне використання основних методів виховання є необхідною запорукою ефективного і цілеспрямованого впливу на підростаюче покоління.

Видатний український педагог Г.Ващенко звернув увагу на те, що високий темп розвитку учнів початкових класів вимагає якнайширшого залучення їх до активної навчальної й громадської діяльності. А тому початкова школа «мусить використовувати кожний момент своєї роботи не тільки для того, щоб дати учням знання, а й для того, щоб виховувати з них повновартісних, всебічно розвинутих людей і добрих громадян своєї батьківщини».

За словами В.Сухомлинського, роки навчання у початкових класах є цілим періодом морального, інтелектуального, емоційного, фізичного розвитку, який буде реальною справою лише за умови, що дитина живе багатим життям сьогодні, а не тільки готується до оволодіння знаннями завтра.

У вихованні молодших школярів великої уваги потребує формування їхнього характеру: навичок поведінки, витривалості, чуйності, доброти й милосердя, вміння долати труднощі, вироблення цілеспрямованості й стійкості уваги, організованості, ощадності, хазяйновитості. У цьому ж руслі не менш важливе значення має вироблення духовно-моральних та вольових рис: патріотизму, працьовитості, розумної ініціативи, відповідальності, національної свідомості, рішучості й наполегливості, сумлінного ставлення до навчання, охайності, дисциплінованості, згуртованості, чесності, людської гідності, скромності, взаємної пошани й терпимості, осудливого ставлення до егоїзму, неробства, чванства.

Правильно організоване виховання формує повноцінну особистість, суверенну індивідуальність, яка цінує свою громадянську, національну й особисту гідність, совість і честь.

Об’єкт дослідження – взаємозв’язок процесу виховання та формування особистості учнів.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання школярів.

Мета дослідження – визначити основні завдання і зміст процесу виховання та дослідити особливості застосування методів морального виховання для формування всебічно розвиненої особистості.

У відповідності із метою дослідження сформульовані його основні завдання:

- на підставі аналізу педагогічної літератури визначити поняття процесу виховання, його мету і завдання;

- ознайомитись з основними методами виховання;

- дослідити процес формування особистості за допомогою використання різноманітних методів виховання в сучасній школі.

- Провести педагогічне дослідження впливу виховання на розвиток і формування особистості учнів початкових класів та зробити відповідні висновки.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: теоретичні: аналіз педагогічної літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних; емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, тестування, констатувальний, формувальний та контрольний етапи експерименту; методи статистичної для обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрити

Виховання, як провідний фактор розвитку і формування особистості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.