Зміст

Досвід правовиховної роботи Майківського НВК

Завдання правового виховання

Основні напрямки правового виховання

План проведення Тижня правових знань

Тематика позакласних заходів для учнів 1-4 класів

Тематика позакласних заходів для учнів 5-7 класів

Тематика позакласних заходів для учнів 8-9 класів

Тематика лекцій на правову тему

Тематика батьківських зборів

Конспект уроку з правознавства у 9 класі

Конспект уроку з математики у 5 класі

Правова гра з учнями 5-6 класів

Тренінг «Мої права і права інших людей»

Бесіда зелементами вікторини «Жінка – одвічна загадка природ»

Батьківські збори. Тема: «Формування гендерної грамотності»

Практичні поради для вчителів і батьків. Врахування гендерного аспекту у навчально-виховному процесі. Матеріали батьківського всеобучу

Батьківські збори. Шкідливі звички дітей і запобігання їм в сім'ї (шкідливість тютюну)

Батьківський всеобуч. Правове виховання дитини

Стенд «Права та обов’язки громадян»

Фоторепортаж досвіду роботи з правового виховання

Література

ЖІНКА — ОДВІЧНА ЗАГАДКА ПРИРОД

Бесіда з елементами вікторини

Мета. Розкрити поняття жіночності; звернути увагу на місце жінки в суспільстві в різні епохи; під­креслити її велике призначення на Землі. Виховувати доброту, людяність, почуття відповідальності за те, що ти — жінка. Ознайомити учнів із захистом прав жінки державою.

Обладнання. Запис пісні «Очарована, околдована» (М.Звєздінський, М.Заболоцький), Конституція Ук­раїни, «Основи правознавства» (9-й кл.), вислови сла­ветних людей про жінок, анкета «Жіночність», тест «Який ваш характер, розповість одяг».

Вік дітей. 8-9 клас.

Хід бесіди

На фоні музики звучить поетичний калейдоскоп.

Я жінка.

Я травинка.

Я царівна..,

Лиш Афродіта мені рівня.

***

Держит голову, как королева,

Излучает загадочный свет.

Эта женщинавечная Ева,

Затерялась в развалинах лет.

Дышит время легко и беспечно,

Каплет с майских садов молоко.

Эта женщинавечное нечто,

И искусство ее велико!

***

Женщинапесня! Женщиначудо!

Ты настоящее чудо всегдашнее,

Не заходящее солнце домашнее...

***

Я не цвіт, не зоря, не сніжинка

Це прекрасні природи витвори!

Я сильна слабка Жінка

Саме такз великої літери.

Учитель. Мабуть, кожен помічав характерну оз­наку нашого часу. Всі тільки те й роблять, що гово­рять про численні проблеми: їсти нічого, купити не­має за що, в гаманці порожньо, взагалі важко, важко, важко. І спадають на думку слова нашого великого Миколи Реріха: «Коли у домі важко, тоді звертаються до жінки. Коли більше не допомагають розрахунки та обчислення, коли ворожнеча та взаємне руйнування сягають межі, тоді приходять до жінки. Коли злі сили беруть гору, тоді кличуть жінку».

І ми сьогодні звертаємося до цієї одвічної загадки природи. Яка вона — жінка-ідеал, яке її місце в сус­пільстві в різні часи та епохи, на що здатна жінка? Чи захищена вона державою й кого захищає вона?

ЯК ВИНИКЛА ЖІНКА?

Легенда

Після того як до Бога звернувся чоловік і заявив про свою нудьгу, Бог замислився, з чого зробити жінку, якщо весь людський матеріал пішов на чоловіка. Але, не ба­жаючи відмовити в проханні чоловіку, після нетривалих роздумів став створювати жінку з таких матеріалів: кілька яскравих променів сонця, всі чарівні фарби зір, задумливий смуток місяця, красу лебедя, грайливість кошенят, граційність газелі, ласкаве тепло хутра, при­тягальна сила магніту. Змішав все разом, а потім додав туди холодного мерехтіння зірок, впертості віслюка, в'їдливості мухи, зажерливості акули, ревнивості тиг­риці, сміливості пантери, кровожерливості п’явки, от­руйності змії, опіуму, безпощадності стихії. Все це змі­шав, оформив фігуру і вдихнув у неї життя. Внаслідок, цього вийшла жінка. Цю жінку Бог передав чоловікові й промовив: «Бери її такою, якою вона вийшла, і не на­магайся її переробити, блаженствуй з нею все життя і терпи муки від неї аж до смерті.

Учитель. Легенда — це жарт, але є тут і доля іс­тини. Жінка—це вічний біль і вічна втіха. Вона може перетворити життя і на рай, і на пекло. Від неї, від її любові та нелюбові залежить дуже багато.

«Всі протилежності сходяться в серці жінки», — сказав Вольтер.

«Всей красоты источникженщина.

Мы без нее упали б под ярмо.

Всей доброты источникЖенщина.

Мы без нее б дышали б тьмой и злом», — так про жінок сказав латиський поет Ян Райніс.

Повернімося в минуле і погляньмо, як історично змінювалось уявлення про жіночий ідеал.

Виступ групи соціологів.

Тисячоліттями на жінку дивилися як на істоту другого сорту. На ранньому етапі людського суспіль­ства роль жінки була керівною. Саме вона збирала плоди для харчування, займалася полюванням, берегла домашнє вогнище, шила одяг. Була вона главою сім’ї та роду. Спорідненість визначили за материнською лінією. Мабуть, з тієї далекої епохи матріархату збе­реглось уявлення про головний обов’язок жінки бути берегинею домашнього вогнища.

В епоху Відродження чоловіки вклонялися да­мам, домагалися їхнього кохання, викликали один од­ного на дуель через жінок, відправлялися в далекі по­ходи, щоб прославити ім’я своєї коханої. Але жінки, як і раніше, залишалися втіхою чоловіків та їхніми рабинями.

Уперше про необхідність рівноправності чо­ловіків та жінок заговорили у XVIII ст. Але ще досить тривалий час жінка відчувала на собі подвійне гноб­лення: хазяїна, на якого працювала, і свого чоловіка. Не маючи ніяких прав у суспільстві і сім’ї, жінка по­винна була жити за законом «Домострою» — «Хай убоїться жінка чоловіка свого». І що нижчим був за­гальний рівень культури суспільства, то нестерпнішими ставали умови існування жінки. Рабиня, річ, яку можна купити і продати, в’ючна тварина, істота без права і го­лосу, зацькована і завжди готова до боротьби за своє визволення — таким постає жіночий образ минулої епохи.

Учитель. Минув час, здійснилася мрія жінок про рівноправність із чоловіком. Жінка набула економіч­ної незалежності, чоловік втратив роль єдиного году­вальника, рівність прав чоловіка і жінки закріплено в Основному Законі України – Конституції..

ВІКТОРИНА

Завдання. Знайти в Конституції відповіді на запи­тання. Один бал команді, яка це зробить першою.

У якій статті затверджено рівність прав чоловіка і жінки? (КУ, р. II, ст. 24.)

Громадянка Н. вирушила погостювати в рідних, що мешкають у Німеччині. Під час повернення додому її затримали і позбавили права повертатися в Україну. Яка стаття Конституції захищає права громадянки Н.? (Ст. 33.)

Інна К. дуже різко покритикувала роботу голови райдержадміністрації, і, хоча сказане нею було прав­дою, її звільнили з роботи, не пояснивши, за що. По­чалися переслідування місцевою владою. Яку статтю Конституції порушено? (Ст. 34.)

Чи має жінка право на підприємницьку діяль­ність, яка не заборонена законом? (Ст. 42.)

Яка стаття Конституції України забороняє ви­користання праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я ділянках? (Ст. 43.)

Чи може жінка побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду? (Ст. 47.)

Хто має більше прав у шлюбі: чоловік чи жінка? (Ст. 51.)

Якщо жінка відмовляється в суді давати пока­зання проти свого чоловіка, чи несе вона за це відпові­дальність? (Ст. 63.)

Чи може жінка бути Президентом України? За яких умов? (Ст. 103.)

Чи може жінка зачитувати Присягу перед від­криттям першої сесії новообраної Верховної Ради Ук­раїни? В якому разі? (Ст. 79.)

Учитель. Ми з’ясували, що Конституція України гарантує рівноправність жінки і чоловіка. Але ніяка рівноправність, ніякий суспільний лад, ніякий розвиток цивілізації не приведуть до того, що дітей на світ на­роджуватимуть чоловіки. Жінка, ким би вона не стала за фахом, крім того, ще дружина, мати. І в цьому її най­важливіше призначення.

«Кожна родина — це частина держави» — так сказав мудрий Аристотель.

Проблемі захисту прав жінок присвячено окрему Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації жі­нок, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН18 грудня 1979 року. Для України вона набула чинності 3 вере­сня 1981 року.

Найважливішим нормативним актом сімейного за­конодавства є кодекс про шлюб та сім’ю України, який є основою сімейного законодавства. Важливим кроком у справі допомоги сім’ї став За­кон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року. Цим Законом передба­чено такі види державної допомоги: допомога по ва­гітності та пологах; одноразова допомога з народжен­ням дитини; допомога на догляд за дитиною; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років тощо (всього 11 видів допомоги).

Для здійснення державної політики в цій галузі 1996 року було створено Міністерство України у спра­вах сім’ї та молоді.

Учитель. Ви — старшокласники. Незабаром почнете самостійний життєвий шлях. Чи готові ви до нього?

ВІКТОРИНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю

Як називається шлюб, укладений без наміру ство­рення сім’ї? (Фіктивний.)

Шлюбний вік в Україні.(18 роківдля юнаків, 17років для дівчат.)

У яких випадках шлюб не допускається?

Коли шлюб набуває правового значення?

Внаслідок чого шлюб припиняється?

Коли укладають шлюбний контракт?

Які взаємні права та обов’язки батьків і дітей?

Більші права мають діти, народжені в юридич­ному чи у фактичному (незареєстрованому) шлюбі? (Рівні права.)

Що належить до особистих прав та обов’язків батьків стосовно дітей?(Право давати прізвище, ім’я, по батькові; обов’язок: представляти інтереси дітей і нести відповідальність за їхні вчинки до пов­ноліття.)

Який порядок укладення шлюбу? (Заява в ор­гани ЗАГС за місцем проживання однієї з осіб, що вступає в шлюб або за місцем проживання батьків, паспорти, місячний термін, реєстрація, свідоцтво.)

Учитель. Жінки можуть усе. Але ким би не були жінки, які б рекорди не встановлювали, вони завжди залишаються жінками.

Астрологи сьогодні свідчать, що Земля вступає в еру Великої жіночності. Жінка повинна сама на­стільки піднятися духовно, морально і інтелектуально, щоб повести за собою чоловіка.

Одвічно стоять поруч слова: жінка—мати, жінка— сестра, жінка—дружина, розрадниця, кохана, єдина. Я хочу побажати всім вам любові. В ній сила лю­дини. Життя прекрасне, бо саме життя — це вже чудо. Геніальний Моцарт свого часу сказав: «Життя — це завжди усмішка, навіть коли по обличчю струмують сльози». Щастя вам, майбутні жінки. Свою жіночність, елегантність, чутливість, красу, чарівність дівчата про­демонструють у конкурсі «Осіння панна».

(Звучить пісня «Очарована, околдована».)

Підготувала класний керівник

Скорук Наталія Степанівна

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Безкоштовна робота

Закрити

Досвід правового та превентивного виховання школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.