Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аспект розвитку вольової активності дошкільника

1.1. Воля як основна характеристика особистісного розвитку

1.2. Розвиток окремих вольових властивостей дошкільника

1.3. Значення рольових ігор та мистецтва як нетрадиційних методів формування волі дошкільника

Розділ ІІ.  Особливості вольової активності дошкільників

2.1.  Роль дитячих установ у формуванні волі дошкільників

2.2. Воля як чинник психологічної готовності до школи дитини-дошкільника    

Розділ ІІІ. Експериментальна частина

Висновок

Література

Додатки

Вступ

Для розгляду проблеми, позначеної в заголовку пропонованої роботи, необхідно відмітити значність періоду дошкільного дитинства в процесі усього особового формування людини.

Отже, дошкільне дитинство - надзвичайно важливий період розвитку людини. Його існування обумовлене суспільно-історичним і еволюційно-біологічним розвитком суспільства і конкретного індивідуума, що визначає завдання і можливості розвитку дитини цього віку. Дошкільне дитинство має самостійну цінність незалежно від майбутнього дитині шкільного навчання. На етапі прийому дитини в школу (так само як і на перших порах навчання) доцільно діагностувати рівень психологічної зрілості дитини, але не шкільною, а дошкільною, оскільки саме зрілий дошкільник готовий до навчання в початковій школі (з точки зору соціальної адаптації і успішності засвоєння знань і навичок). Дошкільний вік є унікальним і вирішальним періодом розвитку дитини, коли закладаються основи особи, виробляються воля і довільна поведінка, активно розвивається уява, творчість, загальна ініціативність, і усі ці найважливіші якості формуються не в процесі учбових занять, а в головній діяльності дошкільника - у грі.

Саме у такому контексті і були розглянуті основні аспекти процесу формування волі у дошкільників. У першій главі пропонованої роботи воля була розглянута як одна з основних характеристик особового розвитку.

У контексті цього питання були також вивчені визначення волі в різних розділах психологи, а також основні теорії волі. Окрім цього, поетапно були проаналізовані основні вольові дії.

У другій главі значна увага була приділена вивченню процесу розвитку окремих вольових властивостей.

Наступна глава присвячена визначенню ролі такого важливого для дошкільників виду діяльності як ролеві ігри в процесі формування волі.

У четвертій главі була детально вивчена феноменологія вольових розладів, їх особливості і основна класифікація. У наступних главах були розглянуті сучасні проблеми і мінуси початкової дитячої освіти, а саме дитячих садів. Була зроблена спроба конкретизувати їх роль у формуванні волі дошкільника. У кінці цієї глави був зроблений висновок про те, що роль дитячих садків украй дуалістична.

У останній главі пропонованої роботи були досліджені нетрадиційні методи формуючої роботи з дошкільниками, а також приведені конкретні методичні рекомендації по застосуванню методик в конкретних дитячих установи, а також установах, що мають своєю основною метою додаткову освіту дошкільників.

У висновках роботи були підведені підсумки і головні результати роботи.

В ході підготовки цього матеріалу був досліджений і оброблений цілий ряд літератури як наукового, учбового, так і практично-методичного характеру. Окрім цього були проаналізовані монографії іменитих психологів, також присвячені проблематиці, позначеній в заголовку пропонованої роботи. Усе це дозволило переосмислити не лише суть самої проблеми, але і знайти нові шляхи підходячи до її рішення.

Закрити

Особливості вольової активності дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.