Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування ролі музичних ігор в розвитку особистості 5

1.1 Суть і значення ігрової діяльності на уроках у початкових класах. 5

1.2. Психофізіологічні особливості розвитку учнів молодших класів на уроках музики   13

Розділ 2. Особливості ігрової діяльності на уроках музики у початкових класах  16

2.1 Методичні рекомендації щодо проведення музичних ігор на уроках музики   16

2.2 Різноманітність уроків музики засобами словесної творчості 21

2.3 Досягнення єдності видів діяльності за допомогою теми уроку. 23

Висновки. 26

Список використаної літератури. 28

Додатки. 31

Вступ

Актуальність теми дослідження. Одним з дійових засобів естетичного виховання людини є музика.

Музика в школі - це не тільки навчальний предмет, а й могутній засіб виховання, який має надати емоційного й естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. Пізнання світу почутті неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й одержувати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури.

У школі закладаються основи музичної культури. Навчаючи дітей співу, виховуючи в них активний, жвавий інтерес до музики, сповнений глибокого змісту, здатний пробудити в людині прекрасні піднесені почуття, школа стає одним з осередків масової музичної культури в нашій країні.

У шкільній практиці є, в основному, два погляди на побудову уроку музики. Представники одного з них вважають, що урок має бути різноманітним (комплексним), іншого – одноплановим. В обох випадках ідеться про структуру уроку, тобто співвідношення його складових компонентів.

Одноманітно побудовані уроки розраховані на якийсь один вид музичної діяльності: хоровий спів або слухання музики, сольфеджування (сольмізацію). Вони дають змогу забезпечити міцне засвоєння навчального матеріалу, і вчитель використовує для розучування тих або інших вправ (пісень) стільки часу, скільки потрібно для розв'язання поставлених завдань. З іншого боку, витрачаючи на будь-який вид діяльності урок, учитель фактично перетворює кожний його компонент на самостійну дисципліну, що й зумовлює одноманітність навчального процесу.

Для дітей гра - це саме життя: відкриття світу, в якому вони вчаться жити, пізнання добра і зла, самого себе. Це й пошук друзів, бо у кожній грі беруть участь двоє, троє, четверо. Добре, коли вже змалечку в таких іграх дитина успадковує національний характер, формує свій особистий.

В психолого-педагогічній науці існують різні підходи до визначення гри, оцінки її ролі і значення у вихованні і навчанні дітей. Чимало написано і про значення сюжетно-рольової гри як первинної апробації дитиною майбутніх соціальних ролей, а відтак важливого засобу підготовки дитини до майбутнього життя (Д.Б. Ельконін, Л.І. Божович, С.А. Шматков, М.Г. Яновська, Е.С. Махлах).

Особливо актуальною і значимою ця проблема є сьогодні, коли перед школою стоять важливі завдання підготовки дітей до життя, творчого пошуку у майбутній діяльності. І таку підготовку необхідно розпочинати з раннього віку дитини, з перших днів перебування її у школі. Цьому може прислужитися використання у навчально-виховній діяльності дидактичної гри.

Об’єктом дослідження є процес музичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – методична проведення музичних ігор на уроках музики у початкових класах.

Метою курсової роботи є теоретично обґрунтувати сутність гри як основного компоненту уроку музики, а також визначити особливості та необхідність їх використання у навчально-виховному процесі в початковій школі.

У відповідності з метою дослідження в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:

- теоретично обґрунтувати роль музичних ігор в розвитку особистості;

- вивчити теоретико-методичні основи використання гри на уроках музики;

- проаналізувати вікові психофізіологічні особливості учнів молодших класів;

- дослідити ефективність використання музичних ігор на уроках музики для розвитку творчих здібностей учнів молодших класів.

Для розв'язання поставлених завдань в ході дослідницької роботи нами використовувався комплекс взаємопов'язаних методів: теоретичний аналіз літератури з теми дослідження; вивчення і узагальнення досвіду роботи психологів, педагогів-музикантів, вчителів музики з даної проблеми; спостереження за учнями молодших класів; опитування молодших школярів (бесіда, анкетування тестування).

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Музичні ігри на уроках музики в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.