Методика проведення уроків із фізіологічним змістом при вивченні шкільного курсу біології

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Урок — основна форма організації навчання з біології 5

1.1. Технологія проведення сучасного уроку біології 5

1.2. Основні вимоги до уроку біології 7

1.3. Структура уроку та підготовка вчителя біології до уроку. 8

Розділ 2. Основні типи сучасних уроків біології 16

Розділ 3. Приклади проведення уроків біології з фізіологічним змістом з розділу „Рослини”  22

3.1 Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у коренях. 22

3.2 Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у листку. 23

3.3 Досліди, які з'ясовують фізіологічні процеси у насінні 25

Висновки. 27

Список використаних джерел. 29

Вступ

На уроках біології учні під керівництвом учителя систематично і послідовно відповідно до програми набувають теоретичних знань і практичних вмінь і навичок, а також елементів всебічного розвитку особистості. На уроках закладається фундамент світогляду молодого покоління.

Основний навчальним матеріал вивчається під час уроку, з ним пов’язані інші форми викладання біології. Під час уроку виникає потреба у проведенні екскурсій, дослідів і спостережень у природі, проведенні виховних заходів.

Саме під час уроку розв’язуються основні завдання навчання і виховання. Зміст його повинен відповідати вимогам науковості і доступності, мати ідейну спрямованість і сприяти вихованню світогляду. Велику увагу вчитель приділяє вивченню обсягу навчального матеріалу, для того щоб учні могли засвоїти його під час уроку. Вивчення нового матеріалу відбувається в органічному поєднанні з раніше вивченим. Тим самим досягається планомірний і послідовний розвиток біологічних понять.

Найпоширеніша в сучасній педагогічній теорії і практиці класифікація уроків за основною дидактичною (навчальною) метою занять. За цією ознакою розрізняють такі типи уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування (засвоєння) вмінь і навичок: урок застосування знань, вмінь і навичок: урок узагальнення і систематизації знань: урок перевірки знань, умінь і навичок: комбінований урок

Мета курсової роботи дослідити методичні особливості уроків з фізіологічним змістом при вивченні шкільного курсу біології.

Предмет дослідження – особливості використання уроків із фізіологічним змістом в курсі загальної біології.

Об`єкт дослідження – уроки із фізіологічним змістом під час вивчення шкільного курсу біології.

Основні завдання роботи полягають у тому, щоб:

- з`ясувати місце уроків в шкільному курсі біології;

- охарактеризувати типологію і структуру уроків;

- навести приклади використання уроків із фізіологічним змістом у шкільному курсі біології.

Методи дослідження. При написанні даної курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналіз і синтез (визначення цілей, предмета і завдань дослідження); порівняння та узагальнення (опрацювання літератури, порівняння емпіричних даних).

Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Методика проведення уроків із фізіологічним змістом при вивченні шкільного курсу біології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.