Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

1. Загальна характеристика позакласної роботи. 5

1.1 Позакласна робота як категорія навчання біології 5

1.2 Учбово-виховне значення позакласної роботи в навчанні біології 6

2. Форми і види позакласної роботи. 9

3. Зміст і організація позакласної роботи по біології 15

Висновок. 28

Література. 29

Вступ

Важливе завдання школи - виховати у учнів свідоме відношення до праці, розвинути необхідні практичні уміння і навички, прагнення до самостійного опанування знань, інтерес до дослідницької діяльності і ін.

Велике значення у формуванні усебічно розвиненої особи мають шкільні біологічні дисципліни. Уроки біології, лабораторні заняття, практичні роботи дозволяють озброїти учнів глибокими і міцними знаннями про живу природу, а також сформувати їх науково-матеріалістичні погляди на природу. В процесі викладання біології у школярів виховуються патріотичні почуття, естетичні смаки, розвивається любов до природи, прагнення до її охорони.

У розвитку інтересу учнів до біології значне місце відводиться позакласним заняттям, які проводить кожен учитель біології. Особливість позакласної роботи полягає в тому, що вона будується з урахуванням інтересів і схильностей учнів. Разом з цим позакласні заняття по біології дають необмежену можливість для розвитку творчої активності школярів.

Розвиток інтересу - це складний процес, що включає інтелектуальні, емоційні і вольові елементи в певному поєднанні і взаємозв'язку.

Відомо, що інтереси учнів дуже різноманітні. Вони залежать від індивідуальних особливостей особи, а також від впливу зовнішніх чинників (школи, сім'ї, товаришів, радіо, телебачення і так далі). Інтереси можуть розрізнятися не лише по характеру, але і по тривалості, інтенсивності, стійкості і спрямованості. Нерідко інтерес набуває характеру схильності.

Цьому часто сприяють позакласні заняття, особливо якщо вони спонукають учнів до творчого пошуку, до практичного застосування отриманих знань (наприклад, при проведенні дослідів в куточку живої природи, на шкільній учбово-досвідченій ділянці, при проведенні фенологічних спостережень і так далі), до читання науково-популярної літератури по біології.

Як же пробудити у підростаючого покоління інтерес до живого, до турботи про його збереження і примноження? Як прищепити з раннього дитинства дбайливе відношення до природи, до її величезного і дуже ранимого рослинного і тваринного світу?

Цьому більшою мірою сприяють нетрадиційні форми навчання (різні свята, тематичні вечори, ролеві ігри, вікторини і тому подібне), що дозволяють підвищити навички самоосвіти, практичні уміння учнів, розширити їх кругозір.

Розвитку зовнішніх почуттів надавали велике значення великі методисти минулого і в нашій російській школі. З приводу цього відомий методист А.Я. Герд писав: "Багато людей із здоровими органами чуття, але що не скористалися ними не лише для свого усебічного і повного розвитку, але і для отримання про зовнішній світ ясного, виразного, образного представлення. А чи можлива без такого представлення і успішна діяльність у зовнішньому світі? Людина з тонкими зовнішніми почуттями має величезні переваги порівняно з людиною з почуттями невитонченими. Він незрівнянно проницательней і меткіше, глибше вникає в усе, а тому і працює грунтовніше: з усього отримує велику користь, знаходить інтерес і бере живу участь там, де інший залишається абсолютно байдужим".

"Бережіть ці землі, ці води

Навіть малу билиночку люблячи.

Бережіть усіх звірів природи.

Вбивайте лише звірів усередині себе".

Євгеній Евтушенко.

Мета: вивчити методику викладання позакласної роботи по біології в школі.

Завдання:

• Дати загальну характеристику позакласної роботи по біології в школі.

• Розглянути форми і види позакласної роботи.

• Розглянути зміст і організацію позакласної роботи по біології в школі.

Закрити

Методика викладання позакласної роботи з біології в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.