Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Контроль як частина системи управління освітньою установою.. 5

2. Сутність і теоретичне обґрунтування внутрішкільного контролю.. 7

3. Види контролю у педагогічному процесі 11

4. Забезпечення ефективності внутрішкільного контролю.. 17

5. Нові форми внутрішкільного контролю в освітній установі 19

Висновки. 33

Використана література. 34 

Вступ

Організація контролю - один з найскладніших видів діяльності керівника освітньої установи, що вимагає глибокого усвідомлення місії та ролі цієї функції, розуміння її цільової спрямованості та оволодіння різними технологіями.

Саме внутрішньошкільний контроль є тією необхідною ланкою, за підсумками якої починає працювати функція регулювання, здійснює необхідні корективи і в аналітичному процесі, і в процесі планування та організації дії. Мета, зміст і методи корекційних дій в процесі управління диктує функція контролю, яка, виявляючи невідповідність нормам і вимогам, поставляє інформацію про те, де, що, як і коли необхідно привести в належний порядок. Вибірковість і точність дії функції регулювання цілком буде залежати від рівня якості проведення внутрішньошкільного контролю.

Якщо регулювання допоможе в оперативному порядку усувати виявлені невідповідності, то для прийняття рішень на стратегічному та тактичному рівні необхідно отримати інформацію про стан системи і процесів, що відбуваються і потім аналізувати ці дані. Таким чином, саме внутрішньошкільний контроль стає тим необхідним ланкою, завдяки здійсненню якого можна здійснювати функцію аналізу, домагаючись її якісного проведення. Саме внутрішньошкільний контроль виступає для аналітичної функції в ролі основного постачальника потрібної і необхідної інформації, яку потім в управлінському механізмі обробляють і аналізують. Контрольна функція є невід'ємною частиною управлінської діяльності. Інформація, отримана в ході контролю, є основою для прийняття управлінських рішень.

Незважаючи на наявність численних досліджень з тематики внутрішкільного управління в публікаціях недостатньо розкриті науково-педагогічні основи управління школою, здійснення контролю адміністрацією в сучасних умовах. У зв'язку з розширенням сфери самостійної діяльності школи зросла актуальність регулювання внутрішньошкільного відносин на основі особистісно-правового підходу до управління.

На основі аналізу літератури по соціальному управлінню, психолого-педагогічної та юридичної літератури, законодавчо-нормативних документів я висуваю такі припущення:

1. Результативність контрольно-інспекційної діяльності у школі підвищиться, якщо в основі її організації буде особистісно-правовий підхід, що базується на забезпеченні та повазі всіх прав і свобод учасників освітнього процесу в рамках встановлених норм.

2. Внутрішньошкільний контроль зможе реалізувати своє призначення, якщо він будується на науково-обгрунтованої моделі функціонування.

3. Розвитку демократичних принципів управління сприятиме залучення органів шкільного самоврядування до розроблення локальної правової бази управління школою і контролю над їх дотриманням.

4. Ефективність контролю, що сприяє максимальному використанню потенціалу кожного працівника і колективу школи, підвищиться, якщо в основі його сутності лежить ідея об'єктивної оцінки та надання професійної допомоги кожному працівникові. 

Закрити

Контроль як функція керівника загальноосвітнього навчального закладу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.