Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст  

Вступ.. 3

Розділ I. формування відносин у колективі молодших школярів  6

1.1 Психологічна характеристика молодшого шкільного віку. 6

1.2 Поняття про дитячий колектив, основні напрямки його дослідження. 12

1.3 Формування взаємин з однолітками у молодшому шкільному віці 20

Розділ ІІ. Розвиток здібності до спілкування як основи взаємостосунків в дитячому колективі 25

2.1 Спілкування з однолітками в житті молодшого школяра. 25

2.2 Методи розвитку навичок спілкування у дітей молодшого шкільного віку  29

Висновки.. 35

Список використаних джерел.. 37

Вступ

Актуальність дослідження. Дитина, що відвідує початкову школу, психологічно переходить до нової системи стосунків з оточуючими людьми. На неї покладено обов'язок не тільки щоденно відвідувати школу, але й підпорядковуватися вимогам навчальної діяльності. Свобода дошкільного дитинства змінюється стосунками залежності і підпорядкування новим правилам життя. Сім'я починає по-новому контролювати дитину, у зв'язку з необхідністю вчитися в школі, виконувати домашні завдання, строго організовувати режим дня. Жорсткіші вимоги до дитини, навіть коли вони виявляються у доброзичливій формі, покладає на неї відповідальність за саму себе. Необхідність утримання від ситуативних імпульсивних бажань і обов'язкова самоорганізація створює спочатку в дитини почуття самотності, відчуженості себе від близьких - адже вона повинна нести відповідальність за своє нове життя і сама організовувати його. Починається важкий період випробування дитини не тільки необхідністю ходити до школи, бути дисциплінованою, але й необхідністю організації свого дня вдома, в сім'ї.

Успіхи дитини в засвоєнні норм життя в нових умовах формують у неї потребу у визнанні не тільки в попередніх формах стосунків, але і в навчальній діяльності. Характер адаптації до умов життя в молодшому шкільному віці і ставлення до дитини з боку сім'ї визначають стан і розвиток її почуття особистості. В умовах чутливості до зміни соціального статусу дитина в сім'ї набуває нового місця і всередині сімейних стосунків: вона учень, відповідальна людина, з нею радяться.

Спілкування стає особливою школою соціальних стосунків. Дитина поки що неусвідомлювано відкриває для себе існування різних стилів спілкування. Початкова школа ставить раніше захищену сім'єю, незначним особистим досвідом спілкування дитину в ситуацію, де в реальних стосунках, слід навчитися відстоювати свої позиції, свою думку, своє право на автономність - своє право бути рівноправною у спілкуванні з іншими людьми.

У спілкуванні з однолітками дитина виявляє свої інтереси, збагачує власний освітній простір за рахунок обміну різноманітною інформацією, укріплюється у своїх нахилах. У процесі спілкування з ровесниками дитина навчається презентувати себе, обстоювати особисту позицію, переконувати або підкорятися, відбувається становлення “умовних” законів спілкування, взаємин у дитячому колективі, тобто саме в емоційно насиченому спілкуванні з однолітками найефективніше йде процес соціалізації.

Тож в міжособистісних стосунках діти навчаються жити в колективі та відстоювати свої права, у дитини створюється можливість налагаджувати контакти з рівними їй людьми і будувати з ними відносини на рівних. Саме при спілкуванні дитини з ровесниками формуються такі особистості дитини, як доброта, відвертість, готовність до співпраці, адже ровесника дошкільник наслідує більше ніж дорослого.

Питання про відносини колективу і особистості - одне з ключових, і в умовах демократизації виховання, дотримання прав і свобод людини воно набуває особливої важливості. Протягом багатьох десятиліть питання про формування особистості дитини через вплив на колектив у вітчизняній педагогічній літературі майже не розглядалося. Вважалося, що особистість повинна безумовно підкорятися колективу. Зараз доводиться шукати нові, відповідні духу часу рішення, спираючись на глибинні філософські концепції людини і досвід світової педагогічної думки.

Процес включення дитини в систему колективних відносин складний, неоднозначний, нерідко суперечливий. Перш все необхідно відмітити, що він глибоко індивідуальний. Діти, майбутні члени колективу, відрізняються один від одного станом здоров'я, зовнішністю, рисами характеру, ступенем товариськості, знаннями, вміннями, багатьма іншими рисами і якостями. Тому вони по-різному входять в систему колективних відносин, викликають неоднакову реакцію з боку товаришів, надають зворотний вплив на колектив.

Положення особистості в системі колективних відносин самим істотним чином залежить від її індивідуального соціального досвіду. Саме досвід визначає характер її суджень, систему ціннісних орієнтації, лінію поведінки. Він може відповідати, а може і не відповідати судженням, цінностям і традиціям поведінки, які склалися в колективі.

Отже, то як складуться відносини особистості і колективу, залежить не тільки від якостей самої особистості, але і від колективу. Найбільш сприятливо, як підтверджує досвід, відносини складаються там, де колектив вже досяг високого рівня розвитку, де він представляє силу, засновану на традиціях, громадській думці, авторитеті самоврядування.

Саме тому сьогодні фахівці все частіше говорять про необхідність формування коллективистичної спрямованості як інтегральної якості особистості, що сприяє прояву у взаєминах доброзичливості, чуйності, співпереживання, стриманості, гуманістичних відносин у цілому, відповідальності перед групою, яке починає формуватися ще в дошкільному віці.

Об'єкт дослідження: розвиток колективістських відносин у молодших школярів.

Предмет дослідження: формування відносин, взаємної відповідальності молодших школярів в колективі.

Мета дослідження: вивчити можливості формування відносин у колективі молодших школярів.

Завдання дослідження:

1. Дати характеристику дітям молодшого шкільного віку.

2. Дати визначення поняттю дитячого колективу.

3. Дослідити формування відносин у молодшому шкільному віці.

4. Визначити необхідність спілкування дітей молодшого шкільного віку.

5. Розглянути методи розвитку спілкування молодших школярів.

Закрити

Формування відносин у колективі молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.