Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. Особливості організації процесу виховання в початкових класах.. 5

1.1 Психологічні особливості учнів початкових класів. 5

1.2 Основні орієнтири виховання учнів 1-4 класів. 10

1.3 Закономірності і принципи процесу виховання. 14

РОЗДІЛ ІІ. Педагогічні засади процесу виховання в початкових класах   22

2.1 Виховання моральних цінностей школярів. 22

2.2 Методика роботи з виховання дисциплінованості молодших школярів. 27

2.3 Методи трудового виховання молодших школярів. 30

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 39

ВСТУП

Актуальність теми. Виховання - це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. Основна мета виховання — всебічний гармонійний розвиток особистості. Це зумовлено сутністю людини як найдосконалішого витвору природи й суспільства.

Всебічне виховання передбачає формування у людини певних якостей відповідно до вимог морального, розумового, трудового, фізичного й естетичного виховання.

Стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в Україні, викликає занепокоєння, а корозія усталених духовних цінностей за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему.

Сучасне виховання має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей, особистісної відповідальності дітей та молоді.

Першим і найважливішим чинником виховання є сім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління. Другим важливим чинником є школа, яка сьогодні покликана, в першу чергу, стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості.

Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, що необхідні для практичної діяльності,

Водночас несприятливими чинниками, які гальмують процес виховання підростаючого покоління є брак знань, педагогічного досвіду, низький рівень життя, егоїзм, невизначеність сфери етичних взаємин вчителів, розбіжності у декларованих цінностях та цінностях життя, пріоритет особистісного перед професійним, порушення етичних норм тощо.

Взаємодія всіх учасників виховного процесу має забезпечити педагогічні умови ефективного виховання школярів. Педагогічні умови повинні враховувати особливості впливу школи, сім’ї і соціальних інститутів. Створення необхідних умов на рівні школи передбачає визначення мети виховання, створення навчальних і виховних програм, спеціальну підготовку вчителів, організацію педагогічної і психологічної допомоги сучасній родині у вихованні підростаючого покоління.

Мета цієї курсової роботи – визначити особливості процесу виховання у початкових класах.

Об’єкт дослідження – виховання молодших школярів.

Предмет дослідження – особливості процесу виховання в початкових класах.

Завдання:

1. Дослідити психологічні особливості молодших школярів.

2. Визначити основні орієнтири виховання учнів початкових класів.

3. Охарактеризувати закономірності і принципи процесу виховання в початкових класах.

4. Визначити педагогічні засади процесу навчання молодших школярів.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Особливості процесу виховання в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.