Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ. 5

1.1. Проблема розвитку зв’язного мовлення у працях педагогів та психологів  5

1.2. Особливості розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку. 10

1.3. Місце усної народної творчості  у розвитку зв’язного мовлення дошкільників  13

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 24

2.1. Дослідження рівня розвитку зв’язного мовлення у дошкільників (формувальний етап) 24

2.2. Методика використання творів усної народної творчості, як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників (формувальний етап) 29

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження (контрольний етап) 35

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ДОДАТКИ.. 44 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розвиток зв’язного мовлення – провідний принцип навчання рідної мови. Він охоплює всі сторони мовленнєвої діяльності дитини. Актуальним завданням навчання дошкільників рідної мові є забезпечення зв’язку між навчанням дітей українського мовлення та розвитком їхніх комунікативних умінь. Актуальність проблеми полягає в тому, що у роботі з розвитку зв’язного мовлення дошкільників метою повинно стати не тільки засвоєння дітьми певного обсягу мовленнєво-комунікативних умінь, а також вміння застосовувати їх на практиці, у комунікативно-мовленнєвій діяльності.

Твори усної народної творчості, починаючи з колискових, потішок і закінчуючи казками, прислів’ями, дають дітям уроки на все життя: уроки фізичної і моральної порядності, дружби, теплоти у стосунках, взаємодопомоги. Фольклор формує у дитини почуття приналежності до свого народу, його культури, почуття рідної мови.

Аналіз фольклорних жанрів засвідчив, що їм притаманна низка специфічних рис, які надзвичайно приваблюють дитину, а саме: невеличкий об’єм тексту, доступність змісту, захоплюючий ігровий сюжет, використання художньо-зображувальних засобів мови. Фольклорні твори відзначаються барвистістю, виразністю, ритмічністю, легкістю для запам’ятання. Це дозволило вважати, що за своїми художньо-специфічними рисами фольклор може слугувати ефективним засобом розвитку зв’язного мовлення дітей, збагатити їхнє мовлення образними виразами, текстами жанрів фольклору.

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення у дошкільників посідає народна творчість. Її вплив на мовну освіту дітей було розкрито в роботах видатних учених, педагогів, письменників (О.В.Духнович, С.Ф.Русова, Г.С.Сковорода, І.І.Срезнєвський, Є.І.Тихеєва, К.Д.Ушинський, І.Я.Франко та ін.). Питання щодо використання творів українського фольклору в процесі навчання дітей рідної мови розглядалося й сучасними науковцями (А.М.Богуш, Н.І.Луцан, В.І.Кононенко, Н.В.Лисенко, та ін.)

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - процес розвитку зв’язного мовлення у дошкільників засобами усної народної творчості.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити роль і місце усної народної творчості, як засобу розвитку зв’язного мовлення у дошкільників.

Завдання дослідження:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку;

- визначити місце усної народної творчості у розвитку зв’язного мовлення дошкільників;

- провести дослідно-експериментальне дослідження щодо визначення ефективності використання усної народної творчості для розвитку зв’язного мовлення дошкільників та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової і методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: спостереження за мовленням дітей, аналіз навчально-виховної документації, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний), кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Закрити

Усна народна творчість, як засіб розвитку зв'язного мовлення у дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.