Розвиток пізнавальної активності в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Характеристика пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. 5

2. Пізнавальна активність і пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку. 8

3. Особливості розвитку пізнавальної активності дошкільників у процесі навчальної діяльності 11

4. Засоби розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку. 21

Висновок. 27

Використана література. 29 

Вступ

Підвищення якості освіти неможливо без розробки і впровадження сучасних педагогічних технологій, нових моделей навчальної діяльності. Для цього необхідна цілеспрямована робота з формування інтелектуально-розвиваючого середовища. Одним із завдань дошкільного закладу є підготовка дітей до навчання в школі, перехід до якої - якісно новий етап у розвитку дитини. Цей етап пов'язаний зі зміною «соціальної ситуації розвитку» з формуванням особистісних новоутворень. Готовність дитини до школи багато в чому визначається особливостями середовища його розвитку в дошкільному віці.

Такі психологи, як А.В. Запорожець, Л.А. Венгер, Л.С. Виготський і педагоги С.А. Козлова, М.М. Поддьяков, А.П. Усова, Р.С. Буре, Т.А. Куликова, Н.Ф. Виноградова та ін виділяють загальну і спеціальну готовність до школи. Навчальна діяльність педагога в дошкільному закладі повинна бути спрямована на формування у дитини потреб отримання нових знань і нової інформації. На думку А.І. Савенкова , інтерес до пізнання виступає як запорука успішного навчання та ефективності освітньої діяльності в цілому. Пізнавальний інтерес обіймає всі три традиційно виділяються функції процесу навчання: інформаційну, розвиваючу і виховну. Завдяки пізнавальному інтересу і самі знання, і процес їх придбання можуть стати рушійною силою розвитку інтелекту і важливим чинником становлення особистості.

Розвиток пізнавального інтересу в чому залежить від того, наскільки дитина втягується в творчий дослідницький пошук. Величезне значення для цього процесу має грамотно побудована навчальна діяльність. Пізнавальна активність при правильній педагогічної організації діяльності вихованців та систематичної і цілеспрямованої виховної діяльності може і повинна стати стійкою рисою особистості дошкільника і робить сильний вплив на його розвиток. Все це і зумовило актуальність теми дослідження.

Об'єкт дослідження: пізнавальні мотиви дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: заняття як засіб розвитку пізнавальних мотивів дітей дошкільного віку.

Мета дослідження: теоретично виявити ефективність заняття як засобу розвитку пізнавальних мотивів дітей дошкільного віку.

У відповідності з метою дослідження були визначені наступні завдання:

Розглянути поняття «пізнавальна діяльність» у психолого-педагогічній літературі.

Виявити особливості розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Визначити засоби розвитку пізнавальної активності у дітей дошкільного віку.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження.

Закрити

Розвиток пізнавальної активності в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.