Організація творчої музичної діяльності учнів 1-4 класів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.. 5

1.1. Особливості творчої музичної діяльності учнів початкових класів. 5

1.2 Особливості розвитку творчих здібностей учнів 1–4 класів. 6

1.3 Урок музики – основна форма музично-творчої діяльності учнів молодших класів  11

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ.. 16

2.1. Впровадження творчих завдань для молодших школярів на уроках музики  16

2.2. Методика використання творчих ігор та  вправ на уроках музики як ефективна умова розвитку творчих здібностей учнів. 23

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Музика є одним із могутніших засобів виховання, який надає естетичного забарвлення духовному життю людини. “Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї” – писав В.Сухомлинський. Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури. Ці слова видатного педагога-гуманіста конкретизують його думку про музичне виховання як першооснову у вихованні людини.

Музика вводить людину в світ хвилювання, радісних переживань. Щоб відкрити перед дитиною двері у цей світ, потрібно розвивати в неї здібності, які успішно виявлятимуться в музичній діяльності. Без них не можна прилучити дитину до чудового світу музики, неможливий цілісний розвиток особистості. Ось чому у молодшому шкільному віці треба розвивати музикальність у всіх дітей незалежно від тих можливостей, якими вони наділені від природи.

Формування творчої, мислячої особистості - одне з найважливіших завдань сучасної школи. В теорії та практиці навчання особливо гостро стоїть питання про розвиток творчих здібностей учнів, залучення їх до художньо-творчої діяльності. Важлива роль у цьому належить музичному мистецтву. Музика стимулює до творчої діяльності, формує пізнавальні та емоційно-мотиваційні функції, розвиває творче мислення й комунікативність, а також позитивні якості характеру: систематичність, працьовитість, наполегливість у досягненні мети.

Проблема формування здібностей дітей до творчої музичної діяльності багатогранна й різнопланова, її вивчали психологи (Б. Ананьев, Л. Виготський, Е. Голубєва, Г. Костюк, Б. Теплов та інші), музикознавці (Б. Асафьев, Л. Баренбойм, В. Медушевський, Є. Назайкінський, Б. Яворський), педагоги (В. Верховинець, Н. Ветлугіна, Д. Кабалевський, М. Леонтович, К. Стеценко та інші). У сучасній вітчизняній музичній педагогіці ці питання розробляються досить активно (О. Лобова, Л. Масол, Є. Печерська, О. Ростовський). Усі науковці погоджуються з тим, що вирішення проблеми музичного розвитку дітей та їх творчих здібностей досягається через активну діяльність і пробудження природної емоційної чутливості.

Об’єкт дослідження: музично-творча діяльність молодших школярів.

Предмет дослідження: педагогічні умови здійснення музичного виховання в процесі музично-творчої діяльності учнів молодших класів.

Мета дослідження - визначити найбільш ефективні для музичного виховання молодших школярів шляхи реалізації творчої діяльності.

Завдання дослідження:

- розглянути творчий розвиток учнів на уроках музичного мистецтва;

- ознайомитись з творчими завданнями на уроках музики та їх видами;

- дослідити особливості впровадження творчих завдань на уроках музики;

- виявити специфіку здійснення ефективності педагогічного керівництва музичною творчістю молодших школярів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.  

Закрити

Організація творчої музичної діяльності учнів 1-4 класів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.