Організація музично-теоретичної діяльності учнів 1-4 класів на уроках музичного мистецтва ЗНЗ

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.. 5

1.1. Особливості засвоєння музичних знань і умінь учнів молодших класів на уроках музики. 5

1.2. Основні методи навчання музичної грамоти в початковій школі 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.. 16

2.1.  Методика формування музично-теоретичних знань учнів на уроках музики  16

2.2. Методика роботи з підручником на уроках музичного мистецтва. 24

2.3. Використання інтегрованого підходу як ефективна умова засвоєння музичних знань і умінь учнів. 31

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ДОДАТКИ.. 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Відомо, що будь-який урок – це складне педагогічне явище, витвір вчителя, на якому учні засвоюють і демонструють свої знання, уміння та навички.

Найважливішою умовою активізації інтелектуальної діяльності учнів є забезпечення мотивації навчання, яка підвищує інтерес учнів до знань, викликає наполегливість, сприяє засвоєнню нових знань, прагненню досягти поставленої мети.

Для того, щоб зацікавити учнів у процесі вивчення теоретичного матеріалу, необхідно:

урізноманітнити використовувані форми, методи і прийоми навчання;

стимулювати активність учнів;

створити приємну невимушену атмосферу під час уроку;

складність матеріалу, що вивчається, привести у відповідність до рівня підготовленості учнів.

На кожному уроці велику увагу слід приділити творчості. Уміння бачити цікаве й дивуватися приносить дітям радість, розвиває уяву, підвищує інтерес до вивчення предмету. Таке вміння потрібно виховувати й розвивати в учнів систематично. У цьому допоможуть цікаві факти, повідомляти які можна як на етапі мотивації навчання, щоб викликати в учнів здивування, суперечність чи нерозуміння і створити потребу нових знань, так і під час закріплення матеріалу, щоб показати практичну значимість тем, що вивчаються.

Крім того, учнів варто залучати до складання кросвордів, сканвордів, загадок тощо. Ця форма роботи формує в учнів уміння виокремлювати головне та сприяє активізації розумової діяльності.

Володіння основами теоретичних знань у галузі музичного мистецтва є необхідною складовою музичної культури особистості, невипадково окремим аспектам формування музично-когнітивного „блоку” культури школяра присвячено наукові праці представників вітчизняної та зарубіжної музичної педагогіки (Е. Абдуллін, Н. Бергер, Н. Гришанович, Д. Кабалевський, Л. Масол, Г. Падалка, О. Ростовський, Л. Школяр та ін.).

З огляду на вищесказане, тема нашої курсової роботи є досить актуальною.

Об’єкт дослідження: музично-теоретична діяльність учнів на уроках музичного мистецтва.

Предмет дослідження: форми та методи здійснення музично-теоретичної діяльності учнів 1-4 класів.

Мета дослідження – дослідити методичні основи організації музично-теоретичної діяльності учнів 1-4 класів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ.

Завдання дослідження:

дослідити особливості засвоєння музичних знань і умінь учнів молодших класів на уроках музики;

розглянути основні методи навчання музичної грамоти в початковій школі;

описати методичні аспекти організації музично-теоретичної діяльності на уроках музичного мистецтва.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.  

Закрити

Організація музично-теоретичної діяльності учнів 1-4 класів на уроках музичного мистецтва ЗНЗ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.