Методика організації позаурочної діяльності учнів у курсі природознавства в початкових класах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОЗАУРОЧНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ  В КУРСІ ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 5

1.1. Зміст позаурочної роботи з природознавства  в початковій школі 5

1.2. Формування ставлення до природи в учнів молодшого шкільного віку. 8

1.3. Урахування вікових особливостей дітей в організації позаурочної роботи з природознавства. 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 15

2.1. Форми та методика організації позакласної роботи з природознавства. 15

2.2. Зміст і методика організації систематичних спостережень за змінами в природі під час екскурсій та в позаурочній роботі 24

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ДОДАТКИ.. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Природознавство вважається нескладним предметом у школі. Однак через це вивчення природознавства не стає менш важливим.

Курс природознавства у початкових класах знайомить дітей із науковими методами дослідження, що притаманні будь-якій природничій науці. Діти ставлять досліди, виконують практичні завдання, проводять спостереження, роблять систематичні записи. Це розширює природознавче пізнання, розвиває мислення, збагачує мову дитини.

Програма початкових класів з природознавства дає перші відомості про природні явища і їх взаємозв'язок, про те, як природа впливає на життя і працю людей і як люди впливають на стан довкілля. Це виховує зацікавлення і любов до природи.

Вивчаючи природознавство, дитина довідується, що таке жива і нежива природа, як сезонні зміни в неживій природі змінюють життя рослин і тварин.

Звичайно, для дитини це тільки перші спроби осмислення закономірностей у природі, але вже тепер важливо, які висновки й узагальнення вона зробить у процесі пізнання нового, у процесі перших наукових міркувань.

У цьому — основна мета курсу природознавства: формування в учнів логічного мислення, розвиток наукової мови, розширення знань про навколишній світ.

Певна роль у цьому напрямку відводиться позаурочній роботі з природознавства. Саме це і є основною темою роботи.

Отже, актуальність нашої роботи "Позаурочна форма роботи під час вивчення природознавства у молодших класах" виходить передусім з освітніх цілей вивчення природознавства через курси "Навколишній світ" та "Я і Україна. Природознавство".

Предмет роботи позаурочна роботи з молодшими школярами.

Об’єкт – педагогічні умови організації позаурочної роботи в курсі природознавства початкової школи.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та розробити форми і методи проведення позаурочних заходів з природознавства в початковій школі.

Гіпотеза дослідження: формування спостережливості та самостійності молодших школярів буде значно ефективнішою, якщо вона буде здійснюватися під час проведення різних позаурочних форм роботи.

Відповідно до поставленої мети та гіпотези дослідження визначені такі завдання дослідження:

Проаналізувати теоретичні аспекти розвитку проблеми в ставленні до природи, учнів молодшого шкільного віку.

Розкрити шляхи та засоби спостережливості учнів під час екскурсій та позаурочних заходів.

Визначити вплив експериментальної методики на результативність процесу формування природничих знань під час організації спостережень.

Методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній та методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з проблем екологічного виховання учнів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Методика організації позаурочної діяльності учнів у курсі природознавства в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.