Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНТОНУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ.. 5

1.1. Поняття інтонації в музично-теоретичних дослідженнях. 5

1.2. Інтонування як складовий елемент становлення та розвитку музичного мислення учнів. 7

1.3. Основні недоліки в інтонуванні 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОГО ПІДХОДУ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ.. 19

2.1. Особливості розвитку основних співацьких навичок учнів на уроках музичного мистецтва. 19

2.2. Виховання стійкої співочої інтонації в дитячому хорі 24

ВИСНОВКИ.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 32

ДОДАТКИ.. 33 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Музичне мистецтво вивчається в загальноосвітній школі з метою сприяти формуванню у молодого покоління високих моральних і естетичних якостей, розширенню кругозору, розвитку музичних задатків і здібностей, зокрема різних видів музичного слуху, ладового і ритмічного почуттів, музичної пам'яті, здатності до музично-слухових уявлень. На уроках музики учні навчаються правильно сприймати музичні твори, оволодівають основами вокально-хорового виконавства і музичної грамоти. Яскраві образи класичної і народної музики, яку діти вивчають, благотворно впливають на їхні думки, сприяють розвитку музичного сприйняття.

Серед різних видів музичної роботи в школі основним є хоровий спів, який найщільніше пов'язаний з слуханням музики та музичною грамотою. У процесі хорового співу найкраще розвиваються музичні задатки і здібності учнів. Правильне відтворення мелодії пісні вимагає максимальної активізації музичного слуху, музичної пам'яті, музичних слухових уявлень тощо. Для того, щоб ритмічно правильно і виразно проінтонувати пісню, треба навчитися координувати свій голос з музичними слуховими уявленнями. В процесі «спроб і помилок» (Б. Теплов) під час хорового співу на основі так званого зворотного зв'язку розвиваються, стають тонкішими, чутливішими ладо-ритмічне відчуття і музичний слух (висотний, тембровий, гармонічний). Отже, в активності хорового співу закладені багатющі можливості музично-вокального розвитку виконавців.

Інтонація становить саму сутність музики, її природу. Інтонаційність як головна якість музично-виражальних засобів реалізується в кожному окремому моменті звучання й водночас — у розгорнутому процесі становлення великих музичних форм; вона проймає всю музичну тканину.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсової роботи: „Застосування інтонаційного підходу на музичних заняттях в ЗНЗ”.

Об’єкт дослідження – співацька діяльність учнів на уроках музики.

Предмет дослідження – методи застосування інтонаційного підходу на уроках музичного мистецтва.

Мета курсової роботи – розкрити роль правильного інтонування в музичному розвитку учнів, а також розглянути основні засоби виховання стійкої співочої інтонації на уроках музичного мистецтва.

Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання:

- вивчити теоретичні основи інтонування;

- розглянути роль інтонування в музичному розвитку учнів;

- проаналізувати основні недоліки в інтонуванні у деяких учнів;

- визначити особливості розвитку співацьких навичок учнів на уроках музичного мистецтва;

- розглянути засоби виховання стійкої співочої інтонації в дитячому хорі.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Застосування інтонаційного підходу на музичних заняттях з дітьми в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.