Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 5

1.1. Сутність та функції процесу навчання. 5

1.2. Структура учбової діяльності молодших школярів. 13

1.3. Особливості формування навчальної діяльності учнів молодших класів як провідної діяльності в шкільному віці 16

РОЗДІЛ 2. ВИХОВУЮЧИЙ ХАРАКТЕР НАВЧАННЯ І ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 20

2.1. Виховний потенціал уроку як фактор формування ціннісних орієнтацій школяра  20

2.2. Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами. 28

2.3. Модернізація виховного процесу у початковій школі з метою розвитку креативності молодших школярів. 34

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркування, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно і образно розповідати виховуються в початкових класах школи. Від учителя початкових класів в значній мірі залежить, якими виростуть діти, чи знайдуть вони самих себе.

Звичайно навчання нерозривно пов’язано з вихованням, адже не може вчитель учити писати, читати та рахувати, забуваючи звертати увагу учнів на гарні манери, ввічливість, прививати любов до природи, до рідної землі, вчити любити та поважати свій народ та батьків.

Успіх виховання залежить від багатьох причин і насамперед від застосування правильних його методів. В даній роботі висвітлені основні методи виховання, пояснюється їх суть застосування в конкретних умовах взаємної діяльності вчителя і учня.

В свою чергу методам виховання й навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому теж, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І не дивлячись на це, проблема методів виховання як в теорії виховання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури. Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків перейти від емпіричних описів окремих груп методів до обґрунтування наукової системи методів виховання і пояснення їх сутності на основі розкриття природи методів виховання і розробки основ їх класифікації.

Історія розвитку і становлення даних методів дуже своєрідна. Вчені-педагоги, спостерігаючи за процесом в школі, звернули увагу на величезну різноманітність видів діяльності вчителів та учнів на уроці.Та якість педагогічного процесу не можна забезпечити лише методичною його досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням тощо. Виховання по-різному впливає на розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно воно виховує в учнів повноцінні мотиви учіння.

Проблемами удосконалення організаційних форм і методів навчання й виховання займалися Я.А. Коменський, Песталоцці, Г.С. Сковорода, О. Ващенко. В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів розглядалися в роботах А.М. Алексюк, Ю.К. Чабанського, В.О. Онищука, О.Я. Савченко, І.Ф. Варламова та ін.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі.

Предмет дослідження - взаємозв’язок навчання та виховання у системі початкової освіти.

Мета курсової роботи – визначити, науково обґрунтувати виховні аспекти учбової діяльності молодших школярів.

Завдання, які ставляться при написанні роботи:

визначити сутність та функції процесу навчання;

описати особливості формування навчальної діяльності учнів молодших класів як провідної діяльності в шкільному віці;

дослідити сучасні форми, методи та технології формування навчальної діяльності учнів молодших класів;

визначити виховні аспекти уроку в початкових класах;

розкрити шляхи модернізації виховного процесу у початковій школі.

Для того, щоб розв’язати поставлені завдання і досягнути мети дослідження були використані такі методи роботи: метод вивчення теоретичних джерел; спостереження; аналіз документації; моделювання ситуацій.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Виховні аспекти учбової діяльності молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.