Навчання дітей старшого дошкільного віку діалогічного мовлення в природних і навчальних ситуаціях спілкування

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Поняття діалогу та особливості діалогічного мовлення. 5

1.2. Загальна характеристика розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку  9

1.3. Розвиток діалогічного мовлення у старших дошкільників. 11

РОЗДІЛ ІІ. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 16

2.1. Методичні прийоми навчання діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку в природних і навчальних ситуаціях. 16

2.2. Методика проведення бесід, як одного з основних методів навчання дітей діалогічного мовлення. 20

2.3. Розвиток діалогічного мовлення старших дошкільників засобами ігрової діяльності 26

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ДОДАТКИ.. 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Найважливішим на етапі дошкільного дитинства є розвиток зв’язного мовлення, адже дитина для власного особистісного розвитку та успішної соціалізації мусить спілкуватися з тим, хто поруч, тобто стати зрозумілою, переконливою, а також навчити пізнавати світ за допомогою мови і мовлення, розвинути свідоме, у міру своїх можливостей, ставлення до мовної дійсності.

Завдання дошкільних закладів у розвитку мовлення полягають у наступному: розвиток загальної мовної культури й культури спілкування, розвиток зв'язного мовлення (діалогічного та монологічного), збагачення, уточнення й закріплення словника, виховання звукової культури мови, формування граматичної правильності мови.

Основне завдання виховання у дитячому садку – навчити дитину користуватися рідною мовою у живому, безпосередньому спілкуванні з оточуючими людьми, розвинути усне мовлення.

Дошкільний вік науковці вважають сенситивним періодом, оскільки в цьому віці дитина більше чутлива до мовної та мовленнєвої інформації.

З огляду на значення діалогічного мовлення для розвитку особистості, яка зростає, важливим є те, що діалогізоване мовленнєве середовище оточує дитину з перших хвилин життя. Базовий компонент дошкільної освіти визначає одним з пріоритетних завдань мовленнєвого розвитку формування діалогічної компетенції та конкретизує її зміст. Недостатня розробленість проблеми, епізодичний характер роботи над діалогом, що має місце в традиційній практиці дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), не дозволяє максимально повно й успішно розв’язувати це завдання.

Своє практичне втілення проблема розвитку діалогічного мовлення знаходить у низці наукових праць останніх років (А. Арушанова, А. Богуш, Н. Виноградова, Н. Гавриш, О. Єфименко, В. Захарченко, Н. Луцан, В. Любашина, А. Ляшкевич, Е. Палихата, М. Попова, Т. Слама-Казаку, О. Ушакова, С. Хаджирадєва, Г. Чулкова та ін.).

Незважаючи на наявність значної кількості психолого-педагогічної й науково-методичної літератури з навчання діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку, питання навчання діалогу було і залишається досить актуальним, що і зумовило вибір теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження – процес визначення та встановлення шляхів навчання діалогічного мовлення.

Предмет дослідження – зміст і комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення старших дошкільників в природних і навчальних ситуаціях спілкування.

Мета курсової роботи полягає в розробці методики навчання діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку в природних і навчальних ситуаціях спілкування.

Виходячи з мети дослідження, завданням курсової роботи є:

- визначити особливості навчання діалогічного мовлення та його функції;

- вивчити різні шляхи для навчання діалогічного мовлення старших дошкільників;

- розробити комплекс ігрових завдань та вправ для оволодіння вмінь і навичок діалогічного мовлення дітьми старшого дошкільного віку.

Для досягнення поставлених цілей і завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні –аналіз психологічної, педагогічної та методичної літератури з проблеми навчання діалогічного мовлення старших дошкільників; узагальнення, систематизація, описовий метод викладу матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Навчання дітей старшого дошкільного віку діалогічного мовлення в природних і навчальних ситуаціях спілкування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.