Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ПАПЕРОМ.. 6

1.1. Робота з папером на уроках трудового навчання та її роль в освітньому процесі 6

1.2. Види паперу та інструменти для роботи з папером. 10

1.3. Початкові прийоми та техніки роботи з папером. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАВИЧОК РОБОТИ З ПАПЕРОМ.. 17

2.1. Формування в учнів уміння склеювати папір. 17

2.2. Виготовлення виробів з подрібненого паперу і паперової маси (пап'є-маше) 20

2.3. Методичні рекомендації щодо техніки та етапів виконання паперової пластики  22

2.4. Організація та зміст експериментального дослідження. 25

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ДОДАТКИ.. 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. У системі освіти особливе місце займає початковий рівень навчання, в якому закладається фундамент майбутніх знань. Перехід до ринкових стосунків, який зумовив корінні зміни в суспільстві, вимагає нового підходу до виховних функцій загальноосвітньої школи і природно, вдосконалення навчально-виховного процесу.

Трудове навчання в початкових класах ставить за мету сформувати у дитини уміння самостійно орієнтуватися в будь-якій роботі, тобто навчальна трудова діяльність розглядається як засіб пізнання навколишнього світу і своєї ролі в ньому як перетворювача.

В завдання вчителя входить не стільки допомогти дитині в усвідомленні або виготовленні виробу, скільки в забезпеченні умов, при яких потенціал учня буде використаний повністю. Для цього вчителю необхідно пам'ятати про особливості діяльності учнів на уроці трудового навчання, що включає рівнозначні інтелектуальний і моторний компоненти. Тобто на уроці має бути організована частина, направлена на забезпечення розуміння суті і порядку виконання практичної роботи, і належним чином оснащена самостійна діяльність дитини з перетворення матеріалу у виріб, причому на теоретичну частину уроку повинно відводиться втричі менше часу, ніж на практичні дії.

Художня обробка паперу — це творча ручна праця, один із видів художньо-прикладної діяльності, який сприяє розвитку сенсомоторики — узгодженості в роботі думки, ока і руки, вдосконалення координації руху, гнучкості, точності у виконанні дій. Лише в процесі систематичної практичної роботи рука набуває впевненості, точності, а пальці стають гнучкими і слухняним, наприклад, під час вирізування витинанки або конструюванні.

Одночасно практична робота з папером здійснює істотний вплив на розумовий розвиток дитини, формування образного і композиційного мислення. Таким чином створюються умови для розумової діяльності в руслі образного розуміння твору, що створюється з паперу. Проте сама собою наявність знань, умінь і навичок ще не є основою для виявлення продуктивної активності в царині художньо-образотворчої діяльності, творчого ставлення до процесу створення композиції з паперу.

Методика роботи з папером в школі має свою особливість, специфічність в підборі технологій, матеріалів інструментів. Знання основ теорії і практики даного виду робіт вчителем, дозволяє йому грамотно планувати, творчо і захопливо будувати педагогічний процес.

Питаннями трудового навчання і виховання учнів займалися такі видні учені, як Н.К.Крупська, А.С.Макаренко, А.В.Луначарський, С.Л.Рубінштейн. На важливість використання паперу в художньо-діяльному та розумовому розвитку дитини звертали увагу багато вчених. Наприклад, педагоги-практики Богатєєва З.А., Гагарін В.І., Горошко H.A., Русакова М.А., Ковальчук Т.П., Перевертень Г.І., Рез-ніченко М.І., Сензюк П.К., Серпіонова E.H., Станкевич M.Є., Фішер М.Н., Ще-бликін О.В. та ін.

Об'єкт дослідження – навчальний процес на уроках трудового навчання.

Предмет дослідження – використання ефективних методів щодо формування в учнів уміння склеювати папір.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити та експериментально перевірити ефективні методи роботи з папером на уроках трудового навчання в початковій школі загалом і методику формування уміння склеювати папір зокрема.

Відповідно до мети були намічені наступні завдання дослідження:

- проаналізувати педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розглянути особливості роботи з папером на уроках трудового навчання та її роль в освітньому процесі;

- ознайомитись з видами паперу та інструментами для роботи з папером;

- визначити початкові прийоми та техніки роботи з папером;

- висвітлити методичні засади формування в учнів початкових класів навичок роботи з папером, зокрема формування в учнів уміння склеювати папір, виготовлення виробів з подрібненого паперу і паперової маси (пап'є-маше), техніки та етапи виконання паперової пластики;

- провести експериментальне дослідження та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: аналіз теоретичних джерел по темі дослідження; спостереження, бесіда, педагогічний експеримент; аналіз робіт учнів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Методика формування в учнів уміння склеювати папір

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.