Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ.. 5

1.1 Дослідження козацької педагогіки у науково-педагогічній літературі 5

1.2 Сутність і особливості козацької педагогіки. 9

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ.. 17

2.1 Система виховання лицаря-козака. 17

2.2.Шляхи впровадження козацької педагогіки і формування козацької духовності 26

2.3. Значення козацької педагогіки для формування патріотичних якостей українців  29

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ВСТУП

В умовах розбудови незалежної України виникає потреба пізнання вітчизняної спадщини, зокрема у сфері освіти, навчання й виховання підростаючого покоління.

Упродовж багатовікової історії українського народу значна увага приділялася вихованню в підростаючого покоління любові до рідної землі, поваги до героїчних подвигів українців, готовності до захисту свого народу. Справжнім феноменом патріотизму в історії України стало запорізьке козацтво. Воно глибоко і різнопланово вплинуло на історичну долю українського народу, на формування національної самосвідомості. Багатовіковий визвольний козацький рух зумовив унікальне явище не лише східнослов’янської, а й світової культури – козацьку педагогіку.

Козацька педагогіка – це складова народної педагогіки, це наука про виховання мужності, патріотизму, доброти, всесвітнього братерства, взаємодопомоги, фізичної досконалості, віри у свої сили, можливості. Сутність козацької педагогіки полягає у системі знань про закономірності формування світоглядних позицій українця, збагачення підростаючих поколінь інформацією про здоровий спосіб життя, норми взаємостосунків, а також процес самовдосконалення, самоосвіти.

Система козацького виховання для українського народу – історично важлива і незнищенна, адже вона становить одну з вагомих підвалин сучасної національної системи виховання і освіти.

Проблему козацької педагогіки вивчали Ю.Д.Руденка, М.Г.Стельмаховича, Г.В.Біленької, О.Т.Губка, П.Р.Ігнатенка, В.Г.Кузя, М.І.Кравчука, Є.І.Сявавко, Д.Т.Федоренка, педагогів-практиків, методистів Л.К.Білецької, О.В.Вронської, В.М.Гамажана, В.І.Каюкова, О.В.Ковальчука, Д.М.Погребенник,особливий внесок для козацької педагогіки зробив В.О. Сухомлинський.

Отже, актуальність теми полягає в необхідності козацького виховання на відновлення кращих своїх здобутків у практиці тіловиховання і духовності сучасної молоді. Успіх буде гарантовано за умови творчого підходу до практичної реалізації теоретичних узагальнень потреби відновлення на високому рівні козацького гарту, тіловиховання і гармонійного розвитку молоді що є визнані й апробовані у світі.

Правильно організоване виховання формує повноцінну цілісну особистість, індивідуальність, яка високо цінує свою громадянську, національну і особистісну гідність, совість і честь.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи "Сутність та специфіка козацької педагогіки ХVI – XVIIст.".

Об’єктом дослідження курсової роботи є система виховання в Україні.

Предмет дослідження – використання козацької педагогіки у вихованні дітей та молоді.

Метою курсової роботи є дослідження шляхів впровадження традицій козацької педагогіки у вихованні дітей та молоді.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

– дослідити основні засади становлення козацької педагогіки як складової системи національного виховання в Україні;

– визначити головну мету та завдання козацької педагогіки;

– дослідити Українське козацтво як елемент національної освіти.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Сутність та специфіка козацької педагогіки XVI-XVII ст.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.