Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ 6

РОЗДІЛ 2. ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ТА РОЗВИТОК ЇЇ СТРУКТУРИ.. 9

2.1. Трудова діяльність дошкільника як передумова професійного самовизначення  9

2.2. Взаємозв'язок трудової діяльності та гри дошкільника. 11

2.3. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника. 12

РОЗДІЛ 3. ОВОЛОДІННЯ ДОШКІЛЬНИКОМ НОВИМИ ВИДАМИ І ФОРМАМИ ПРАЦІ 18

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ ДОШКІЛЬНИКА З ОДНОЛІТКАМИ.. 22

ВИСНОВКИ.. 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 30

ДОДАТКИ.. 32

ВСТУП

Одним з найбільших досягнень формування особистості є єдність свідомості і діяльності. Вчені доводять, що не тільки в історичному, а й в онтогенетичному процесі неможливо розгляда­ти проблему формування свідомості йстановлення особистості без відношення до її діяльності.

Усі якості, властивості, бажання, цілі, інтереси і здібності осо­бистості виявляються в її справах, у різних видах діяльності. Саме в діяльності людини розкриваються її цілі і мотиви, праг­нення і бажання, характерні особливості.

Якості особистості не тільки виявляються, а й формуються в активній діяльності, в тих її різних видах, які становлять життя, суспільне буття людини. Залежно від того, що людина робить (тобто який зміст її діяльності), як робить (способи діяльності), від організації й умов діяльності і від ставлення, яке ця діяльність викликає в людини, в ній вправляються, отже, формуються певні нахили, здібності й риси характеру, закріплюються знання. Особистість формується в діяльності.

У різноманітних видах своєї діяльності людина вступає в численні і різноманітні відносини з іншими людьми. На виробництві вона може бути одночасно і начальником, і підлеглим; у сім'ї — вона чоловік і батько, син і брат, крім того, сусід і товариш. Чим різноманітнішими видами зайнята людина, тим у різноманітніші відносини з іншими людьми вона вступає, тим різнобічніші її інтереси, спонукання, почуття, здібності.

Через діяльність, яку здійснює особистість разом з іншими людьми, вона пізнає себе. Лише в процесі праці, цієї першої суспільно корисної діяльності, людина могла оцінити свої сили, свої обмежені і водночас величезні можливості, свої слабості. Порівнюючи себе з іншими людьми, дивлячись «в іншу людину, як в дзеркало», людина пізнавала себе.

І в процесі розвитку дитини її свідомість формується в спільній з однолітками діяльності. Дитина навчається розуміти інших і себе, керувати собою й оцінювати власні вчинки.

У розвитку дитини праця має також першочергове значення. Але її роль відрізняється від тієї, яку відігравала праця в історичному формуванні людського суспільства. Дитина застає в готовому вигляді не тільки продукти праці людей, речі, матеріали і не лише готові й досконалі знаряддя, прилади, машини. Вона учиться у дорослих, у трудівників, їхні дії є для дитини зразком, який вона наслідує, а їхні вказівки, роз'яснення, контроль і допомога звільняють дітей під багатьох безрезультатних спроб і серйозних помилок, що їх колись припускали люди.

Аналіз різних видів трудової діяльності дітей, її особливостей, змін у різні вікові періоди переконує в тому, що і в процесі розвитку дитини праця має величезні освітньо-виховні можливості.

Зміст трудової діяльності є система практичних дій, що їх спрямовує дитина на досягнення якоїсь зрозумілої їй і бажаної мети. Ця мета завжди має певну суспільну цінність. Праця дітей — серйозна і корисна справа, вона полегшує працю дорослих: накритий до обіду стіл, випрана білизна для ляльки, прибрані на місце іграшки. Навіть самостійне прибирання свого ліжка, шнурування черевиків або пришивання ґудзика, тобто всяке самообслуговування, є справжня праця, бо вона полегшує частково роботу дорослих. Звичайно, реальна цінність праці дитини, тим паче школяра, дуже невелика. Дорослий значно швидше сам прибере посуд, протре кімнатні рослини, підмете підлогу, а для дитини всі ці дії ще складні. Проте праця тільки тоді може відігравати істотну роль у розвитку особистості підростаючої людини, коли дитина хоче докласти зусилля, щоб принести користь іншим людям. У цьому суспільному значенні праці її моральна цінність.

Мета: вивчити різні види діяльності дітей на всіх ступенях переходу від дитячого віку до підліткового і юнацького,розкрити особливості трудової діяльності в дошкільному віці.

Завдання:

- розкрити зміст трудової діяльності;

- вплив трудової діяльності на розвиток особистості

Закрити

Вплив трудової діяльності дітей на формування особистості дошкільника

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.