Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 2

Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. 4

1.1. Роль батьків у вихованні особистості дошкільника. 6

1.2. Помилки сімейного виховання. 13

Розділ ІІ. КОНФЛІКТИ У ВЗАЄМИНАХ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ.. 20

2.1. Психологічні фактори конфліктів у взаємодії батьків з дітьми дошкільного віку  21

2.2. Попередження конфліктів у взаємовідносинах батьків та дітей. 26

Висновки. 32

Список використаних джерел. 35

Вступ

Актуальність теми. Виховання дитини — складний процес, більшість батьків сьогодні переживають серйозні труднощі і не в силах подолати величезну кількість існуючих проблем. Актуальність даної теми полягає в тому, що стосунки між батьками і дітьми завжди викликали багато розмов та інтересів. Більшість батьків стикаються з великими труднощами при вихованні дітей. З огляду на тиск і напругу, які щодня відчуває родина, легко зневіритися у свої сили. Ріст числа розлучень, економічна криза, падіння якості освіти — все вносить емоційний вклад у кожну особистість. У міру того як батьки почувають себе все більш виснаженими фізично, емоційно і духовно, їхній душевний стан відбивається на ставленні до дитини. Вона ж - найбільш потребуюча і вразлива людина нашого суспільства, і більше всього вона має потребу в любові.

Об’єктом нашого дослідження є конфлікти між батьками та дітьми. Предмет дослідження: особливості поведінки батьків у конфліктах з дітьми дошкільного віку.

Мета дослідження: виокремлення типових причин формування конфліктних взаємин у сім’ї на основі аналізу психологічних досліджень родини.

Основна гіпотеза дослідження: для більшості батьків, особливо на ранніх вікових етапах розвитку дитини, характерний авторитарно- монологічний тип спілкування.

Завдання:

- окреслити структуру та соціально-педагогічну сутність сім’ї;

- висвітлити особливості впливу сім’ї на формування особистості дитини;

- окреслити типові помилки сімейного виховання та їх вплив на становлення особистості дитини;

- прослідкувати психологічні фактори конфліктів у взаємодії батьків та дітей;

- дослідити способи попередження конфліктів у взаємовідносинах батьків і дітей.

Теоретичну основу дослідження складають праці Г.Абрамової, О.Кононко, В.Котирло про психологічний розвиток дитини, особистісне зростання та психологічні особливості стосунків батьків з дітьми дошкільного віку. У роботі ми спирались на результати психолого- педагогічних досліджень, в яких дошкільний вік розглядається як сензитивний для формування основ особистості (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, О.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв), а також на науково обгрунтовані положення про формування особистості в єдності пізнання, спілкування і діяльності.

Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: аналіз філософської, психолого-педагогічної і методичної літератури; спостереження; аналіз документації; моделювання ситуацій.

Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів полягає в комплексному аналізі сімейного виховання дошкільників; простежено особливості впливу сім’ї на розвиток та формування особистості дитини; охарактеризовано особливості поведінки батьків у конфліктах з дітьми-дошкільниками.

Практичне значення роботи полягає в тому, що, провівши ґрунтовне дослідження сучасної сім’ї та окресливши типові помилки сімейного виховання, ми пропонуємо ряд практичних порад в царині сімейної проблематики.

Закрити

Особливості поведінки батьків у конфліктах з дітьми дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.