Використання дидактичних матеріалів до підручників з читання в навчально-виховному процесі уроку читання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ.. 5

1.1. Сучасна структура дидактичних матеріалів. 5

1.2. Використання ігрових дидактичних матеріалів на уроках читання. 8

1.3. Засоби наочності на уроках читання. 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ПІДРУЧНИКІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ.. 17

2.1. Підвищення мовленнєвого розвитку учнів на уроках в початковій школі засобами використання дидактичних ігор. 17

2.2. Методика використання наочності на уроках читання. 22

2.2 Організація  та аналіз результатів експериментального дослідження. 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41 

ВСТУП

Актуальність дослідження.У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXІ століття»), Національній доктрині розвитку освіти особлива увага відводиться культуротворчим аспектам, які передбачають прилучення учнів до здобутків літератури, яка має неоціненне значення в одержанні учнями якісної освіти і сприяє всебічному розвиткові особистості. Через художнє слово учні усвідомлюють власні національні корені, приналежність до свого народу, його звичаїв і культури.

Ґрунтовне засвоєння в школі програмового матеріалу з читання є одним із важливих етапів формування особистості. Важливою передумовою успішного навчання є зацікавленість. Відомо, основні шляхи підвищення ефективності навчання і виховання – взаємодія процесів розвитку мислення дитини та формування у неї знань та навичок. Основним методом, на нашу думку, є практичний метод. Він дає змогу дітям глибше усвідомити навчальний матеріал. Завдання вчителя початкових класів не лише навчати, а й пробудити у дітей емоційне задоволення, радість від отримання знань і від самого процесу їхнього засвоєння. В реалізації цього завдання особливої уваги заслуговує використання дидактичних матеріалів.

Використання дидактичних матеріалів є одним із ефективних засобів підвищення якості сприймання молодшими школярами художніх творів на уроці читання. Дидактичний матеріал—це особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, дидактичні ігри тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.

Учитель має орієнтуватися на творчий підхід до організації навчання; здійснювати перехід від пам'яті до мислення й дії; не просто передавати навчальну інформацію, а стимулювати, заохочувати школярів до активності, створювати умови для самостійного розв'язання проблемних завдань.

Проблеми використання дидактичних матеріалів на уроках читання, їх педагогічне значення досить досконало були розглянуті плеядою вчених: О.М.Біляєвим, Л.О.Варзацькою, І.Діваковою, Т.К.Донченком, Р.І.Жуковською, Л.С.Ільяницькою, С.О. Караман, М.І. Пентилюком, Т. Чумак, П. Щербанем та іншими.

Предметом курсової роботи є дослідження особливостей використання дидактичних матеріалів до підручників на уроках читання.

Об’єктом дослідження є дидактичні матеріали на уроці читання.

Мета курсової роботи полягає у обґрунтуванні особливостей застосування дидактичних матеріалів до підручників у навчально-виховному процесі уроку читання.

Мета роботи зумовила вирішення таких завдань:

-розглянути сучасну структуру дидактичних матеріалів;

-дослідити особливості використання ігрових дидактичних матеріалів на уроках читання;

-узагальнити методичні прийоми використання наочних засобів на уроках читання;

-експериментально перевірити визначений комплекс методичних прийомів роботи з дидактичним матеріалом на уроках читання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Використання дидактичних матеріалів до підручників з читання в навчально-виховному процесі уроку читання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.