Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у період навчання математики в концентрі Десяток

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 2

Розділ І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності при вивченні математики в 1-4 класі 4

1.1. Природні передумови навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики в початковій школі 4

1.2. Методи і засоби процесу активізації 8

Висновки до  розділу І 11

Розділ ІІ. Вивчення математики в концентрі „Десяток”. 12

2.1. Психолого-педагогічні основи вивчення концентру „Десяток”. 12

2.2. Особливості вивчення окремих питань у межах десятка. 19

2.3. Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні концентру „Десяток”. 23

Висновки до розділу ІІ 41

Розділ ІІІ. З досвіду застосування методів та прийомів щодо активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів у період навчання математики у концентрі „Десяток”  42

Висновки до розділу ІІІ 51

Висновки. 52

Список використаної літератури. 55

Вступ

Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін. Молодші школярі отримують початкові уявлення про ті принципи і закони, що лежать в основі математичних чинників, що вивчаються. Істотними на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками.

Духовне призначення вивчення математики проявляється у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.

Важливим завданням математики в початкових класах є розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути у них уміння спостерігати й порівнювати, виділяти схожі та відмінні риси у порівнювальних об’єктах, виконувати такі мислительні операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація.

Вивчення нумерації чисел першого десятка будується на наочно-предметній основі. На ознайомлення з кожним числом в середньому відводиться два-три уроки. Уроки на ознайомлення з кожним числом проводяться в єдиному плані, що передбачає опрацювання завдань такого виду: лічба предметів множин, чисельність яких характеризується розглядуваним числом; утворення даного числа з попереднього і одиниці; співвідношення кількості предметів з числом і числа з відповідною кількістю предметів; порівняння даного числа з одиницею; вибіркова лічба; розгляд і написання цифри числа.

У вивченні дій додавання і віднімання в межах десяти виділено такі теми: дії додавання і віднімання, зв'язок додавання і віднімання, додавання і віднімання нуля, складання і читання прикладів на основі предметних ситуацій і малюнків; таблиці додавання і віднімання в межах десяти; прийоми додавання по одиниці і групами (в порядку ознайомлення), переставна властивість додавання.

Об’єкт – навчально-пізнавальна діяльність першокласників.

Предмет – активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у період навчання математики в концентрі «Десяток».

Мета – вивчення активізації навчально-пізнавальної діяльності першокласників у період навчання математики в концентрі «Десяток».

Завдання:

1.Вивчити природні передумови засвоєння знань учнів при вивчені математики в початковій школі, успішність цього засвоєння.

2.Дослідити вивчення математики в підготовчий період, і в концентрі «Десяток».

3.Ознайомлення з практичним викладанням матеріалу (конспекти уроків).

Закрити

Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у період навчання математики в концентрі Десяток

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.