Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ РЕЛІГІЇ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ. 5

1.1. Співвідношення релігійного і національного. 5

1.2. Фактори формування специфіки релігійності українця. 6

1.3. Психологічні чинники формування релігійності 9

1.4. Загальні вияви релігійності 11

1.5. Суперечливість світоглядних орієнтацій. 17

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ ТА МОРАЛІ 18

РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ ТА МОРАЛІ У ВИХОВАННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 26

3.1. Деякі аспекти гуманізації виховного процесу в сучасній українській школі 26

3.2. Православна молодь і проблеми сучасного церковного життя. 28

3.3. Християнська етика – важливе стратегічне завдання української школи. 33

ВИСНОВКИ.. 43

ЛІТЕРАТУРА.. 45

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Майбутнє нашої держави, яка має багату тисячолітню християнську культуру, залежить від християнського виховання, від змісту тих цінностей, які закладаються в юні серця, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом, історією, традиціями, від мудрої книжки, рідного слова.

Питання: "Чи впроваджувати предмет "Християнську етику"? вже не ставиться, оскільки не викликає жодних сумнівів відносно того, що ми хочемо передати нашим дітям те добро, яке несе в собі християнство. Дбаючи про виховання молоді, ми повинні показати глибину, мудрість, добро, красу Божих Заповідей, які були дороговказом для наших дідів та прадідів.

Вивчаючи християнську етику в українській школі, ми відкриваємо дитині світ її рідної культури, традиції її попередніх поколінь, і ці знання сьогодні є ознакою людини культурної та освіченої. Скажу більше, для того, щоб суспільство могло вижити та зберегти свою унікальну культуру, воно повинно обов'язково передавати – наслідувати ті духовні, ціннісні орієнтири, на яких воно утримувалось всю історію свого існування, починаючи з часів Київської Русі. Для нас це сотні і сотні років. Головне зараз, запобігти можливості отримати ушкодженим, або замінити закордонним проповідництвом весь скарб духовного досвіду нашого народу, а мати відкритий та широкий доступ до освітнього простору Української Православної Церкви на шляху духовної творчої діяльності.

Ще попереджу, що у процесі духовного виховання дітей не слід орієнтуватись на швидку віддачу, а на результати, які, можливо, не відразу яскраво помітні, але обов'язково будуть. Вчитель тут не “жнивує” – про епілог буде говорити саме життя. Але дуже важливо, щоб вчитель християнської етики був для школярів живим прикладом і носієм високих етичних і моральних якостей.

Нові часи вимагають нових знань, нових спеціалістів, нових форм та методів навчання. Тому нині для забезпечення нормального повноцінного людського життя, як ніколи, потрібне відновлення втраченого зв'язку наукового знання з моральними цінностями, з багатим досвідом християнського світу. Отже величезна увага повинна приділятись тому, аби молоде покоління, завтрашнє майбутнє нашої нації, добре знало своє національне коріння, свою релігію, ґрунтовно розумілося на етичних вимогах української та світової культур, засадах теології, формувало в собі високі риси патріота.

Наша молодь повинна зрозуміти значення моральних християнських традицій для формування особистого світогляду, бо традиція – це не просто формальне повторення того, що стверджувалося в минулому, а нове переживання вічних християнських моральних чеснот в сучасному.

В основу реформування системи освіти за Національною доктриною покладена духовність, бо духовна реабілітація людини – вища мета України. Релігійне виховання у школі не суперечить її світському характеру, а розглядається як складова частина національного виховання в цілому, тому що духовність породжує шляхетність, допомагає людині стати людиною, а нації – нацією. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності європейської цивілізації, тому християнські аргументи залишаться найвагомішими. Отже, щоб виховати здорову, культурну спільноту людей, нам необхідна цілюща сила християнської моралі.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні проблеми релігієзнавства

Предмет дослідження – християнська мораль як чинник виховання сучасної молоді.

Метою курсової роботи є дослідження християнської моралі як чинника виховання сучасної молоді.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

дослідити роль релігії в житті українців;

охарактеризувати поняття та основні засади християнської етики та моралі;

виявити роль християнської етики та моралі у вихованні сучасної молоді.

Головні методи дослідження – історико-типологічний, метод теоретичного аналізу й систематизації, соціокультурний аналіз.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел. Бібліографія налічує 28 найменувань.

Закрити

Християнська мораль як чинник виховання сучасної молоді

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.